Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nyheter

2023

2023-09-26

Tisdagen den 26 september fick vi på FMI besök av riksdagens civilutskott. Ledamöterna fick information om myndigheten och en konkret beskrivning av...

2023-09-20

Regeringen har som ambition att antalet myndigheter bör minska. Nu får de två Karlstads­myndigheterna FMI och Konsumentverket i uppdrag att föreslå...

2023-09-11

I en dom från Förvaltningsrätten fastställdes FMI:s beslut att varna en mäklare för att hen inte hade upplyst köparen av en fastighet om att...

2023-09-08

En fastighetsmäklare som har fått flera anmälningar i olika förmedlingsuppdrag har fått sin registrering återkallad. Vid en samlad bedömning av vad...

2023-08-22

Under sitt senaste sammanträde hanterade FMI:s disciplinnämnd 139 ärenden. De flesta rörde påföljd för obetald årsavgift. Enligt fastighetsmäklarlagen...

2023-06-19

Tillsammans med fyra andra myndigheter har FMI nominerats till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2023. Det är Kvalitetsmässan som årligen...

2023-06-02

FMI har valt att påbörja en större granskning för att följa upp den nya bestämmelsen om att en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning ska stå med i...

2023-05-30

I ett tillsynsärende bedömde FMI att en mäklare hade gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring av bostadens pris. Mäklaren hade satt ett...

2023-05-26

Säljaren av en bostadsrätt anmälde mäklaren bland annat för att han ska ha försökt lura till sig pengar på parternas bekostnad vid förmedlingen av...

2023-05-12

Tidigare ordförande i disciplinnämnden Marie Karlsson Tuula avslutade nyligen sitt uppdrag och nu har regeringen utsett ny ordförande och vice...