Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Kontakta oss

Visselblåsning om penningtvätt eller finansiering av terrorism

Du kan visselblåsa till FMI om du misstänker att någon bryter mot regler inom penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kan vara på din arbetsplats eller om du på något annat sätt har en arbetsrelation till fastighetsmäklare eller mäklarföretag. Du är garanterat anonym och skyddad mot negativa konsekvenser.

Visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga.

När en person rapporterar om missförhållanden i verksamheter eller samhället i övrigt, till en behörig myndighet, kallas det för extern visselblåsning. FMI är utsedd av regeringen att ta emot visselblåsning inom området penningtvätt och finansiering av terrorism i fastighetsmäklarbranschen.

Att visselblåsa innebär att du rapporterar ett missförhållande – alltså att du har upptäckt att något inte står rätt till. Visselblåsning till FMI ska handla om att någon gör något som strider mot lagar och regler om penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan också vara att någon inte har gjort vad den borde. När du visselblåser ska du ha anledning att tro att det du har fått veta är sant.

Som visselblåsare är du anonym och skyddad mot repressalier enligt visselblåsarlagen.

Vem kan visselblåsa?

För att kunna visselblåsa till FMI om penningtvätt ska du ha fått reda på missförhållandet i ett arbetssammanhang. Det innebär att du kan rapportera och omfattas av skyddet för visselblåsare om du:

 • arbetar inom ett mäklarföretag
 • genom ditt arbete är i kontakt med en mäklare eller ett mäklarföretag
 • söker arbete, gör praktik eller volontärarbete hos en mäklare eller ett mäklarföretag
 • är egenföretagare och söker eller utför uppdrag åt en mäklare eller ett mäklarföretag
 • tillhör ett mäklarföretags ledning, förvaltning, ägare eller tillsynsorgan.

Skyddet gäller även efter att arbetsrelationen har upphört.

Exempel på när du kan visselblåsa:

1. Du är anställd på en mäklarfirma och får kännedom om att chefen uppmanar sina anställda att inte följa rutinerna för kundkännedom. Dina kollegor hoppar därför över kundkännedomsåtgärderna.

2. En fastighetsmäklare på det mäklarkontor du praktiserar på berättar för dig att han är övertygad om att pengarna i en förmedling kommer från knarkaffärer. Han säger dock att han struntar i det då det är uppdragsgivarens affär och att det inte spelar någon roll om pengarna är svarta, gröna eller blå.

När du inte kan visselblåsa

Om du har varit i kontakt med en mäklare när du har velat köpa eller sälja en bostad kan du inte använda visselblåsarfunktionen. Om du anser att en mäklare eller ett mäklarföretag bryter mot penningtvättsregler kan du i stället skicka in en anmälan mot mäklaren eller företaget. Även då kan du vara anonym om du önskar.

Skydd för dig som visselblåser

När du visselblåser får du ett visst lagstadgat skydd. Om din arbetsgivare bryter mot skyddet kan den bli skadeståndsskyldig. Men du får inte begå brott i samband med att du rapporterar eller hämtar in information.

 • Din arbetsgivare får inte hindra din rapportering.
 • Arbetsgivaren får inte vidta några repressalier mot dig.
 • Du får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt.

Sekretess hos FMI

 • Uppgifter du lämnar till oss som kan avslöja din identitet omfattas av sekretess. Det innebär t.ex. att du kan lämna ditt namn och kontaktuppgifter till oss utan att någon får veta vem som har visselblåst.

 • Även uppgifter som kan avslöja identiteten på andra enskilda personer i din rapportering omfattas av sekretess.

 • Du behöver inte ange ditt namn eller några andra person- eller kontaktuppgifter i din rapport. Men det är enklare för oss att utreda det du rapporterar, om vi kan komma i kontakt med dig för att ställa följdfrågor och be om kompletteringar.

Behandling av personuppgifter

FMI kommer endast att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget, och då enligt sekretessen som beskrivs ovan.

Vad som händer när du visselblåser

Din rapportering tas emot av FMI:s tillsynschef eller verksjurist. Om båda är frånvarande utses en ersättare.
Vi gör en första utredning av dina uppgifter. Den kan sedan leda till att din rapportering:

 • lämnas vidare till vår tillsynsverksamhet
 • lämnas vidare till en annan myndighet, exempelvis polisen
 • lämnas utan åtgärd om vi inte kan se att något fel har begåtts.

Du är fortfarande anonym även om din rapportering lämnas vidare till vår tillsynsverksamhet eller till en annan myndighet.
Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din rapportering.

Så visselblåser du

Du kan ringa, skicka ett vanligt brev eller besöka oss personligen.

Om du funderar på att rapportera något kan du prata med vår visselblåsarfunktion för att få mer information och stöd innan du gör själva rapporteringen.

Ring vår växel

010-490 01 00, be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Skicka brev

 1. Lägg handlingarna i ett igenklistrat kuvert.
 2. Skriv "Visselblåsning" på kuvertet.
 3. Lägg det stängda kuvertet i ett nytt kuvert och skicka till:

Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045, 650 05 Karlstad

Besök oss

Om du hellre vill rapportera vid ett personligt möte kan du boka ett möte via telefon eller brev enligt uppgifterna ovan.

Om du vill rapportera annat än penningtvätt

Det är endast inom penningtvättsområdet du kan visselblåsa till oss. Om du upptäcker andra missförhållanden hos en mäklare eller ett mäklarföretag kan du alltid skicka en ”vanlig” anmälan till FMI. Dina kontaktuppgifter omfattas då inte av sekretess för mäklaren eller mäklarföretaget, men du kan välja att inte ange några kontaktuppgifter när du fyller i anmälningsformuläret.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du se inom vilka andra områden du kan visselblåsa till andra myndigheter.

Om du som mäklare misstänker penningtvätt i din förmedling

Du som mäklare är skyldig att genomföra vissa kontroller av köpare och säljare i dina förmedlingsuppdrag. Misstänker du att dina kunder ägnar sig åt penningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att göra en anmälan till Finanspolisen.

Även mäklarföretag har skyldigheter när det gäller att stötta företagets mäklare i deras arbete mot penningtvätt.

 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft den 17 december 2021.

Enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är Fastighetsmäklarinspektionen den myndighet som ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållande inom penningtvätt i mäklarbranschen. Med anledning av lagstiftningen har vi upprättat denna visselblåsarfunktion.

Vanliga frågor om visselblåsning

Senast uppdaterad 2023-11-21