Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Start

För företag

De flesta mäklarföretag behöver vara registrerade hos FMI. Ingen mäklare får bedriva förmedling i företaget innan det har fått sin registrering beviljad. Registrerade företag står under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift till oss.

På våra företagssidor hittar du bland annat information om:

 • Vilka företag som ska registreras hos FMI.

 • Hur ett företag ansöker om registrering.

 • Vilka formella krav som gäller för mäklarföretag.

 • Hur man går till väga för att uppdatera företagets uppgifter i företagsregistret.

 • Den årliga avgiften.

 • Hur man begär avregistrering av företaget. 

Företag ska ansöka om registrering

 • Alla företag där registrerade mäklare bedriver förmedlingsverksamhet ska ansöka om registrering och betala en ansökningsavgift.

 • Kravet gäller dock inte enskilda firmor, advokatföretag och vissa typer av företag inom hyresförmedling.

 • Företaget ansöker digitalt genom "mina sidor" på fmi.se.

 • Den generella handläggningstiden är cirka tre veckor, beroende på hur snabbt vi får uppgifter från andra myndigheter och vad som framkommer i våra kontroller.

 • Ingen förmedling får bedrivas företaget innan det har fått FMI:s beslut om registrering.

Mer om registrering av företag

Om ett företag inte registrerar sig

FMI kan ingripa mot ett mäklarföretag som borde vara registrerat men som inte är det. Vi förelägger då företaget om att registrera sig eller att upphöra med den verksamhet som kräver registrering.

Senast uppdaterad 2021-04-29