Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vad gäller vid förmedling?

Sälja genom mäklare

När du tar hjälp av en mäklare för att sälja något finns det en del saker att tänka på. Vi har sammanställt det viktigaste som du bör känna till.

Tänk på det här

 • Vad har du för önskemål?

 • Välj bland flera mäklare.

 • Kontrollera mäklaren hos FMI.

 • Mäklaren, inte mäklarföretaget, ansvarar för uppdraget.

 • Läs igenom och spara uppdragsavtalet.

Dina önskemål

Fundera kring vilken typ av mäklartjänst du vill ha. Har du särskilda krav på marknadsföringen eller personlig service? Finns det moment som du vill utföra själv eller som du inte vill ha hjälp med? Har du önskemål när det gäller själva överlåtelsen av fastigheten eller bostadsrätten? Det kan gälla till exempel en friskrivningsklausul eller villkor för försäljningen.

När du kontaktar en mäklare bör du vara tydlig med dina önskemål och krav.

Prata med flera mäklare

Det kan vara bra att jämföra flera olika mäklare innan du väljer vem du vill anlita. Då kan du få en uppfattning om vad mäklaren kan erbjuda. Exempelvis kan priser och villkor för uppdraget variera.

Fråga mäklaren om till exempel:

 • Provision, andra krav på ersättning och villkor för betalningen.

 • Annonsering och annan marknadsföring.

 • Fotografering.

 • Visningar.

 • Hur budgivningen går till.

 • Hur mäklaren rapporterar bud till dig.

 • Hur du ska göra om du har klagomål.

 • Eventuella referenser.

Kontrollera mäklaren

För att få förmedla bostäder måste en mäklare vara registrerad hos FMI. Kontrollera att mäklaren är registrerad genom vår e-tjänst Sök mäklare.

Om du vill ha information om eventuella beslut om disciplinpåföljder och andra uppgifter om mäklaren är du välkommen att ta kontakt med oss.

Läs uppdragsavtalet

Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och undertecknat av dig och mäklaren. Läs igenom uppdragsavtalet noga och ta ställning till om du vill acceptera mäklarens förslag. Diskutera avtalsvillkoren med mäklaren innan du skriver under. Om du har särskilda önskemål eller krav på hur uppdraget ska utföras ska mäklaren dokumentera sådana överenskommelser i avtalet.

Spara uppdragsavtalet

Mäklaren får inte hänvisa till ett avtalsvillkor som inte finns med i uppdragsavtalet eller som har överenskommits skriftligt på något annat sätt. Detta gäller dock inte ändringar av fastighetens eller bostadsrättens pris och andra villkor för överlåtelsen. Spara därför ditt exemplar av uppdragsavtalet.

Bra att känna till när du säljer genom mäklare

 • Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intressen. Man brukar säga att mäklarens ska vara en oberoende mellanman.

 • Det är mäklaren, och inte mäklarföretaget, som ansvarar för förmedlingsuppdraget.

 • Du bör läsa igenom uppdragsavtalet innan du undertecknar det. Om något är oklart, fråga mäklaren!

 • Lämna alla uppgifter till mäklaren om bostaden som kan vara betydelsefulla för en köpare.

 • Mäklaren ska rapportera alla bud till dig. Det är du som bestämmer över din försäljning, till exempel vem som får köpa, vid vilken tidpunkt och till vilket pris.

 • När mäklarens förmedlingsuppdrag är avslutat ska du få en förteckning över budgivningen (en så kallad budgivningslista) och en journal med anteckningar över uppdraget.

 • Mäklaren kan i vissa fall ha rätt till provision även efter att uppdragsavtalet har sagts upp.

Senast uppdaterad 2023-11-30