Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Utbildningskrav

Ansökningar till och med år 2027

Ansöker du senast 31 december 2027 går det att ansöka utifrån de tidigare utbildningskraven.

Enligt de tidigare men fortfarande gällande kraven ska den teoretiska utbildningen omfatta minst 120 högskolepoäng. Innehåll och fördelning av högskolepoängen framgår här nedanför. Utbildningen ska vara från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman alternativt från en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena.

Utbildningskrav

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Kapitalmarknaden

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling
 • Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Överlåtelse av den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen
 • Allmän fastighetsrätt
 • Bostadsrätt inklusive lagen om ekonomiska föreningar och lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • Orientering i entreprenadrätt
 • Speciell fastighetsrätt
 • Servitut och nyttjanderätt
 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära
 • Civilrättens grunder
 • Familjerätt med särskilt fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Fordringsrätt
 • Grundläggande processrätt, inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt
 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion
 • Ekonomistyrning – formella styrmedel: kalkylering redovisning och bokslutsanalys
 • Externredovisning
 • Besiktningsteknik
 • Byggnadsbestämmelser
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklarationer
 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning
 • Ombyggnad
 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1–7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

Senast uppdaterad 2023-11-16