Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Efter tillträdet

Förvaring av handlingar

Om en mäklare bedriver verksamhet i ett mäklarföretag ska mäklaren förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos företaget.

Exempel på sådana handlingar är journal, budgivningslista, överlåtelsehandlingar och objektsbeskrivning. Om dokumentationen ändras ska både den ursprungliga versionen och senare versioner sparas.

Anledningen till bestämmelsen är att vi på FMI får förelägga en registrerad mäklare och ett registrerat företag att lämna de upplysningar och handlingar som behövs för vår tillsyn. För att det ska vara möjligt krävs att både mäklarna och företagen har tillgång till handlingarna.
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, ska mäklaren enligt 3 kap. 19 § fastighetsmäklarlagen, förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Vanliga frågor om förvaring av handlingar

 • Du ska bevara de handlingar som FMI kan behöva när vi utför tillsyn.

  Exempel på sådana handlingar är:

  • Uppdragsavtal.
  • Köpekontrakt och köpebrev.
  • Depositionsavtal.
  • Eventuella tilläggsavtal.
  • Objektsbeskrivning.
  • Spekulantlista.
  • Boendekostnadskalkyl.
  • Fullmakter.
  • Journal.
  • Budgivningslista.
  • Skriftliga bekräftelser.
  • Andra meddelanden med rättslig innebörd.

  Tänk på att om du bedriver din verksamhet i ett mäklarföretag så ska du förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos företaget.

 • Ur FMI:s perspektiv ska du spara dokumenten lika länge som det står i bokföringslagen, alltså i sju år. För din egen skull rekommenderar vi dock att du sparar dem i minst tio år, eftersom preskriptionstiden för skadeståndskrav är tio år.

Senast uppdaterad 2023-11-23