Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För företag

Avregistrera företag

Avregistrering av företag kan ske på två sätt. Antingen efter att företaget själv har begärt det, eller genom att FMI återkallar registreringen.

Avregistrering på egen begäran

Om inga mäklare längre bedriver förmedling i ett företag ska det begära avregistrering hos FMI. Om tillsyn pågår mot företaget kan vi vänta med att avregistrera företaget tills vi har fattat beslut i tillsynsärendet.

Aktiebolag

Om du är vd eller styrelseledamot för ett aktiebolag som ska begära avregistrering, gör du det enklast via mina sidor. Om du inte själv har full firmateckningsrätt behöver du bifoga en fullmakt.

Övriga bolag

Om du inte är vd eller styrelseledamot för ett aktiebolag använder du blanketten nedan. Blanketten ska undertecknas av de personer som krävs för att uppnå full firmateckning. Skicka den sedan till oss enligt instruktioner på blanketten.

Missa inte årsskiftet

Tänk på att om företaget fortfarande är registrerat 1 januari ett visst år, så behöver det betala den årliga avgiften för hela det året.

När FMI återkallar ett företags registrering

FMI avregistrerar företaget:

  • Om Disciplinnämnden har beslutat att företagets registrering ska återkallas för att det har brustit i sina skyldigheter.

  • Om företaget inte längre uppfyller de formella kraven.

Att överklaga beslutet

Företaget kan överklaga FMI:s beslut om återkallelse till Förvaltningsrätten i Karlstad. Därefter behöver det få prövningstillstånd för att kunna överklaga till Kammarrätten i Göteborg och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen.

När återkallelsen gäller omedelbart

Om FMI har beslutat att återkalla företagets registrering omedelbart så måste det genast upphöra med sin verksamhet. Det gäller oavsett om beslutet överklagas eller inte. Domstolen kan dock bestämma att FMI:s beslut tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition.

När återkallelsen inte gäller omedelbart

Om FMI inte har beslutat att återkallelsen ska gälla omedelbart så får företaget fortsätta med sin verksamhet fram till att beslutet vinner laga kraft.

  • Om beslutet inte överklagas:
    Beslutet vinner laga kraft tre veckor från den dag när företaget fick del av det. Företaget måste då upphöra med sin verksamhet.

  • Om beslutet överklagas:
    Domstolen kan besluta att återkallelsen ska gälla omedelbart. I så fall måste företaget omedelbart upphöra med sin verksamhet. Annars får det fortsätta med sin verksamhet tills det finns en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt beslut som innebär att återkallelsen står fast.

Senast uppdaterad 2024-04-10