Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om oss

FMI:s historia

FMI har funnits sedan 1995. Sedan dess har myndigheten hunnit med att bland annat byta namn och omlokaliseras från Stockholm till Karlstad. Här följer en kort beskrivning av FMI:s historia.

2021

Från den 1 juli omfattas även fastighetsmäklarföretag av FMI:s tillsyn.

2018

Den 15 mars tillträdde Gunilla Paulsson som myndighetschef.

2017

Den 1 december flyttades FMI:s säte till Karlstad.

2016

FMI fick genom ett beslut från regeringen den 22 september i uppdrag att genomföra en omlokalisering av myndigheten från Stockholm till Karlstad. Omlokaliseringen skulle vara avslutad senast den 1 december 2017.

2012

Den 1 augusti bytte myndigheten namn till Fastighetsmäklarinspektionen.

Den 15 mars tillträdde Eva Westberg som ordförande och myndighetschef.

2008

Fastighetsmäklarnämnden blev en enrådsmyndighet.

2005

Den 15 mars 2005 utsågs Anna-Lena Järvstrand till ordförande och myndighetschef.

1999

Den 1 januari blev Fastighetsmäklarnämnden en självständig myndighet med egen personal. Till ny ordförande och myndighetschef utsågs Maria Renmyr.

1995

Fastighetsmäklarnämnden startade sin verksamhet den 1 oktober 1995. Nämndmyndigheten bestod av en ordförande, en vice ordförande och fyra ledamöter. Jörgen Beck-Friis utsågs till nämndens första ordförande. Till att börja med var Kammarkollegiet värdmyndighet. Kammarkollegiet skötte Fastighetsmäklarnämndens administration. De såg även till att nämnden hade personal som skötte kanslifunktioner och kunde bereda ärenden för nämndens beslut i olika frågor.

Senast uppdaterad 2023-11-21