Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om webbplatsen

Tillgänglighet för fmi.se

Nedan beskriver vi hur FMI:s webbplats fmi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redogör för kända problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om ”innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Om du inte kan använda webbplatsen eller vill rapportera brister

Om du behöver innehåll från fmi.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Meddela oss också om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i stort sett förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt syn

  • Äldre pdf-filer. Vissa äldre pdf-filer på webbplatsen har tillgänglighetsbrister.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har tillsammans med vår webbleverantör gjort en självskattning av fmi.se under tiden som vi utvecklade webbplatsen 2019. I testningen tog vi hjälp av konsulter som är specialiserade på såväl design som teknik. Webbplatsen publicerades den 16 december 2019.

I januari 2020 testade vi webbplatsen med ett verktyg som identifierar brister enligt standarden WCAG 2.1 nivå AA. Utifrån testresultatet rättade vi några fel. Januari 2021 genomförde vi samma test på nytt. Samtidigt gjorde en specialiserad konsult en manuell översyn.

Under 2022 har en specialiserad konsult gjort ännu en manuell översyn. Ett antal nya brister upptäcktes varav de flesta åtgärdades löpande under 2023. Resterande förbättringar, som rör valideringen av formulär, driftsattes i början av 2024.

Under januari 2024 har FMI gjort en mindre översyn utifrån de krav som tillkommit i WCAG 2.2. Vi kommer att låta göra några förbättringar med anledning av detta.

Senast uppdaterad 2024-04-12