Ansökan om registrering

Oavsett om du är nyutexaminerad eller har varit registrerad fastighetsmäklare tidigare behöver du skicka in en ansökan om registrering till FMI.

Tänk på att

  • Utbildningsbeviset som du skickar in ska innehålla kurskoder. 
  • Skicka ansökan och alla bilagor samtidigt.

  • Den utbildning som krävs ska vara helt avklarad innan du skickar in din ansökan.

  • Teckna en ansvarsförsäkring redan när du ansöker om registrering.

  • Betala ansökningsavgiften i samband med att du skickar in din ansökan. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän vi har fått in din ansökningsavgift.

  • Handläggningstiden är i genomsnitt tre veckor.

Betalningsinformation

Från 1 januari 2020 är ansökningsavgiften 2 900 kronor. Avgiften betalar du in till Danske Bank, Bankgiro 5128-7407. Du måste ange namn, personnummer och att betalningen avser ansökan om registrering. Tänk på att du ska betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar in din ansökan till oss.

Ansökningsavgiften är densamma oavsett om du har varit registrerad eller ansökt tidigare.

Så här ansöker du

Ansök om fullständig registrering genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten tillsammans med samtliga bilagor. Kom ihåg att teckna en ansvarsförsäkring och betala in ansökningsavgiften.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor ska du skicka in tillsammans med din ansökningsblankett. Du ska skicka in bilagorna i original eller som bestyrkta kopior. Om det saknas uppgifter eller bilagor kommer vi be dig att komplettera din ansökan, vilket kan påverka handläggningstiden.

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis utfärdas av den kommun där du är folkbokförd. Beviset intygar att du inte har någon förvaltare. För att beställa ett förvaltarfrihetsbevis, eller om du har frågor kring det, kontaktar du din hemkommun. Beviset får inte vara äldre än en månad.

Utbildningsbevis

Ditt utbildningsbevis ska innehålla kurskoder och visa att du uppfyller de formella utbildningskraven. Om vi kan kontrollera beviset med hjälp av en kontrollkod ur ett studieregister, exempelvis Ladok, kan du skicka det via e-post eller som utskriven kopia som inte behöver vara bestyrkt. Saknas kontrollkod måste du skicka in utbildningsbeviset antingen i original eller som bestyrkt kopia via post.

Praktikintyg

Praktikintyget ska bevisa att du uppfyller praktikkravet. Ange startdatum, slutdatum och antal veckor. Intyget ska undertecknas av din handledare först efter att praktiken är avklarad.

Bevis om ansvarsförsäkring

Som sökande behöver du teckna en ansvarsförsäkring. Det är du själv som ansvarar för att beviset inkommer till FMI, även om det vanligtvis är din försäkringsgivare som skickar det till oss. Kontakta försäkringsgivaren om du har frågor som rör din försäkring.

Utdrag från Polismyndigheten eller Kronofogdemyndigheten

Du som sökande ska inte skicka med utdrag från belastningsregistret eller liknande. Vi beställer de utdrag som krävs för att kontrollera lämplighet och redbarhet.

Vad är en bestyrkt kopia?

Att kopian är bestyrkt eller vidimerad innebär att en annan person än du själv intygar kopians äkthet. Av kopian ska det framgå:

  • Att kopian överensstämmer med originalet.

  • Namnteckning, namnförtydligande och en kontaktuppgift, exempelvis ett telefonnummer, till den som har bestyrkt kopian.

  • Samtliga sidor i kopian ska bestyrkas.

Vanliga frågor om ansökan

Senast uppdaterad 2021-03-05