Statistik

Vår statistik om mäklare, anmälningar och beslut i Diciplinnämnden uppdateras vare månad. Vi har också en del sammanställningar i pdf-format som sträcker sig längre tillbaka i tiden.

Just nu finns det 7297 mäklare

Mer statistik om mäklare...

970 anmälningar mellan januari–maj 2021

Mer statistik om anmälningar...

Främsta orsaker

  1. Marknadsföring - lockpris
  2. Budgivning
  3. Marknadsföring - övrigt
  4. Objektsbeskrivning
  5. Mäklarens bristande kommunikation

59 beslut i Disciplinnämnden mellan januari–maj 2021

Mer statistik om nämndens beslut...