Tioårsstatistik

Statistik om bland annat mäklare, anmälningar och beslut tio år bakåt i tiden.

Av denna sammanställning framgår:

  • Antal mäklare
  • Nyregistreringar
  • Avregistreringar
  • Anmälningar
  • Tillsynsärenden
  • Beslut i Disciplinnämnden

Antalet presenteras årsvis för åren 2012–2021. Filen uppdateras nästa gång i januari 2022. Då med helårsstatistik för 2021.

Senast uppdaterad 2021-08-25