Tioårsstatistik

Statistik om bland annat mäklare, anmälningar och beslut tio år bakåt i tiden.

Av denna sammanställning framgår:

  • Antal mäklare
  • Nyregistreringar
  • Avregistreringar
  • Anmälningar
  • Tillsynsärenden
  • Beslut i Disciplinnämnden

Antalet presenteras årsvis för åren 2012–2021. Filen uppdateras nästa gång i juni 2022. Då med halvårsstatistik för 2022.

Senast uppdaterad 2022-02-03