Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Lag och rätt

Föreskrifter

Här kan du ladda ner våra nu gällande föreskrifter.

Föreskrifterna är kungjorda i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS). 

Penningtvätt

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Registrering

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om registrering av fastighetsmäklare 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om registrering vid åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 

Årlig avgift

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften. 

Senast uppdaterad 2023-11-22