Föreskrifter

Här kan du ladda ner våra nu gällande föreskrifter.

Föreskrifterna är kungjorda i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS). 

Penningtvätt

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifter om ändring i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Registrering

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd och tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare.

Årlig avgift

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften. 

Senast uppdaterad 2020-02-19