Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Registrering av företag

Ansökan för företag

Du som ska ansöka om registrering för ett företag gör det via en e-tjänst på "mina sidor". För att använda e-tjänsten behöver du ha BankID eller Freja eID+.

Ansökan kräver full firmateckning

Ansökan ska skickas in via e-tjänsten av en behörig firmatecknare. Om du inte själv har rätt att teckna firman ska du bifoga en fullmakt underskriven av övriga firmatecknare. En ansökan om registrering anses inte vara en del av den löpande verksamheten. Det innebär att en ansökan kräver full firmateckning och att vd ensamt vanligtvis inte har rätt att ansöka för företagets räkning.

Registreringskategorier

Registrering av företaget ska ske i någon av följande kategorier:

Ger företaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna i företaget kan förmedla all egendom som omfattas av den nya lagen.

Ger företaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna i företaget kan förmedla hyresrätter oavsett månadshyrans belopp.

Ger företaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna i företaget kan förmedla hyresrätter med en månadshyra som understiger ett belopp motsvarande 10 000 euro.

Betalningsinformation

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Beloppet är detsamma även om företaget har ansökt eller varit registrerat tidigare.

Avgiften betalar du in till bankgiro 5128-7407.

På betalningen ska du ange att den avser företagsregistrering, samt:

 • Företagets namn.
 • Organisationsnummer.

Exempel: "Företagsregistrering 554433-2211 Företaget AB"

Tänk på att betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar in ansökan till oss.

Efter att vi har läst in företagets betalning kan du ladda ner ett betalningsintyg, om du behöver det för redovisning. Företagets styrelseledamot eller vd loggar in på mina sidor, väljer att representera det aktuella företaget och hittar intyget på sidan "Företagets ansökan". 

Bilagor till ansökan

Följande bilagor ska du skicka in tillsammans med företagets ansökan. Se till att ha samtliga bilagor tillgängliga innan du börjar ansöka om registrering.

Bilagor som ett aktiebolag ska lämna

 • Registreringsbevis.
  Utdrag ur aktiebolagsregistret för sökanden samt för andra aktiebolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden. Beviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

 • Organisationsskiss.
  Om mäklarföretaget i sin tur ägs av andra bolag behövs ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande mäklarföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier). Se ett exempel på organisationsskiss här.

 • Bolagsordning.

 • Kopia av aktieboken.
  Aktieboken ska innehålla företagets namn eller organisationsnummer, aktiernas nummer samt aktieägarnas namn och personnummer/organisationsnummer

Bilagor som ett handels-/kommanditbolag ska lämna

 • Registreringsbevis.
  Utdrag ur handelsregistret för sökanden samt för andra handels- och kommanditbolag bolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden. Beviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

 • Organisationsskiss.
  Om mäklarföretaget i sin tur ägs av andra bolag behövs ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande mäklarföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier). Se ett exempel på organisationsskiss här.

 • Bolagsavtal.

Bilagor som en ekonomisk förening ska lämna

 • Registreringsbevis.
  Utdrag ur föreningsregistret för sökanden samt för andra ekonomiska föreningar som ingår i samma ägarstruktur som sökanden. Beviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

 • Organisationsskiss.
  Om mäklarföretaget i sin tur ägs av andra bolag behövs ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande mäklarföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier). Se ett exempel på organisationsskiss här.

 • Stadgar.

Utdrag från Polisen, Kronofogden och Skatteverket

Du som sökande ska inte skicka med utdrag från belastningsregistret eller liknande. Vi beställer de utdrag som krävs för att kontrollera lämplighet och redbarhet.

Uppgifter du behöver ange när du ansöker

Se till att du har tillgång till följande uppgifter innan du börjar ansöka via e-tjänsten. Du kommer att behöva mata in dem i ansökningsformuläret som består av sex steg enligt nedan.

 • Företagets namn, organisationsnummer och bolagsform. 

 • Namn på eventuellt varumärke eller den kedja som företaget tillhör.

 • Vilken kategori av registrering företaget ansöker om.
 • Fullmakt för att ansöka om du inte själv har full firmateckningsrätt. Se vårt exempel på hur en fullmakt kan se ut.

 • Företagets postadress. 

 • Företagets fakturaadress.

 • Företagets telefonnummer, e-postadress och ev. webbplatsadress.

 • Bilagor enligt ovan. Tänk på att bilagorna skiljer sig åt beroende på om företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse.

 • Om företaget har en vd och vice vd: Namn, personnummer och e-postadress till dessa personer. 

 • Om företaget har en styrelse: Namn, personnummer och e-postadress till dessa personer. 

 • Om företaget är ett aktiebolag: Namn, person-/organisationsnummer och e-postadress till de ägare som har ett kvalificerat innehav (10 % eller mer) i företaget. Även respektive persons eller företags ägarandel och andel av rösträtt ska anges.

 • Om företaget är ett handels- eller kommanditbolag: Namn, person-/organisationsnummer och e-postadress till bolagsmännen. Respektive bolagsmans ägarandel ska också anges. 

 • Om andra företag är kvalificerade ägare i företaget ska även dessa företags aktieböcker och registreringsbevis eller bolagsavtal bifogas. 

För varje kontor inom företaget: 

 • Kontorets besöksadress, stad/ort och kommun. 

 • Namn och personnummer för registrerade mäklare som är verksamma på kontoret.

I det sista steget i formuläret kontrollerar du att de uppgifter du har angett stämmer. Därefter signerar du din ansökan med din e-legitimation och skickar in den.

Så går ansökan till

Ta gärna en titt på vår film där vi går igenom det digitala ansökningsformuläret, steg för steg.  

 
Skärmklipp från filmen om hur företag ansöker om registrering.

Gör en ansökan på mina sidor

När du har sammanställt alla nödvändiga uppgifter och bilagor kan du logga in på "mina sidor" för att ansöka om registrering.

Vanliga frågor om registrering av företag

Senast uppdaterad 2024-06-12