Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För mäklare

Uppgifter om mäklare

Alla registrerade mäklare finns med i fastighets­mäklarregistret. En del av uppgifterna publiceras i tjänsten ”Sök mäklare” på denna webbplats. Det är ditt ansvar att se till att uppgifterna i registret alltid är aktuella.

Håll dina uppgifter uppdaterade

Det är viktigt att de uppgifter som finns om dig i fastighetsmäklarregistret är aktuella. Det är ditt ansvar att se till så att uppgifterna alltid är uppdaterade och informera oss om något ändras. Ändring av namn och folkbokföringsadress behöver du inte anmäla till oss eftersom dessa uppgifter automatiskt uppdateras via folkbokföringen.

Uppgifter du ska hålla uppdaterade

 • Telefonnummer och e-postadress
  Logga in på mina sidor och ange dina nya kontaktuppgifter.

 • Arbetsplats
  Logga in på mina sidor och ange vilket mäklarföretag som du bedriver din förmedling inom. Det är bara de företag som finns registrerade hos FMI som du kan ange som arbetsplats. Du kan alltså inte ange ett företag som ännu inte är registrerat. Inte heller ett företag som är undantaget från registreringskravet, till exempel en enskild firma.

 • Ansvarsförsäkring
  Om du byter ansvarsförsäkring måste du meddela oss. Det gör du genom att ladda upp ditt nya försäkringsintyg på mina sidor. Intyget får du från ditt försäkringsbolag. På mina sidor kan du se din ansvarsförsäkring, försäkringsgivare samt försäkringsdatum.

I fastighetsmäklarregistret finns följande uppgifter om varje mäklare:

 • Namn.

 • Personnummer, eller om sådant saknas, samordningsnummer eller födelsedata.

 • Folkbokföringsadress (även särskild postadress i de fall det finns).

 • E-postadress.

 • Telefonnummer.

 • Typ av registrering (fullständig registrering, hyresförmedling eller särskild registrering för hyresförmedling).
 • Nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring.

 • Datum för beslut om registrering.

 • Datum för beslut om avregistrering.

Om mäklaren bedriver sin verksamhet i ett registrerat mäklarföretag:

 • Företagets namn och organisationsnummer.
 • Vilket/vilka verksamhetsställen inom företaget.

I fastighetsmäklarregistret finns även följande uppgifter:

 • Om registreringen avser en tillfällig verksamhet (inklusive mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller).

 • Uppgifter om FMI har haft ett tillsynsärende mot mäklaren.

 • Uppgifter om mäklaren har fått en disciplinär påföljd.

 • Övriga uppgifter som behövs för att FMI ska kunna pröva frågor om registrering eller för FMI:s tillsyn över mäklare.

Sök mäklare

I tjänsten ”Sök mäklare” kan alla söka efter information om registrerade mäklare. Om du inte hittar dig själv kan det bland annat bero på att du har någon form av skydd för dina personuppgifter. Kontakta vår registratur för ytterligare information.

Registerutdrag

På mina sidor kan du ladda ner ett så kallat registerutdrag. Där kan du se vilka uppgifter om dig som finns i fastighetsmäklarregistret.

Vanliga frågor om fastighetsmäklarregistret

 • Det beror på vilka uppgifter det handlar om. Utgångspunkten är att de tas bort när de inte längre behövs för registrets syfte.

  Uppgifter om att vi har haft ett tillsynsärende mot dig eller förtaget tas bort ur registret senast fem år efter att beslutet i ärendet vunnit laga kraft. Om ärendet ledde till en varning eller erinran tas även påföljden bort ur registret efter fem år. Om beslutet blev återkallelse av registreringen, sparas uppgifter om ärendet och påföljden i tio år.

  Övriga uppgifter i registret tas bort senast tio år efter att du eller företaget avregistrerades.

  Alla uppgifter i ärenden finns däremot kvar i vårt diarium – där sparas de för alltid.

Senast uppdaterad 2023-11-29