Uppgifter om mäklare

Alla registrerade mäklare finns med i fastighets­mäklarregistret. En del av uppgifterna publiceras i tjänsten ”Sök mäklare” på denna webbplats. Det är ditt ansvar att se till att uppgifterna i registret alltid är aktuella.

Håll dina uppgifter uppdaterade

Det är viktigt att de uppgifter som finns om dig i fastighetsmäklarregistret är aktuella. Det är ditt ansvar att se till så att uppgifterna alltid är uppdaterade och informera oss om något ändras. Ändring av namn och folkbokföringsadress behöver du inte anmäla till oss eftersom dessa uppgifter automatiskt uppdateras via folkbokföringen.

Uppgifter du ska hålla uppdaterade

 • Telefonnummer och e-postadress
  Meddela ändring till registrator@fmi.se.

 • Arbetsplats (inklusive adress och telefonnummer)
  Meddela ändring till registrator@fmi.se. Glöm inte att ange organisationsnummer.

 • Ansvarsförsäkring
  Oftast får vi information om förändring från den du har din försäkring hos. Kontrollera med dem så att de skickar informationen till oss.

I fastighetsmäklarregistret finns följande uppgifter om varje mäklare:

 • Namn.

 • Personnummer, eller om sådant saknas, samordningsnummer eller födelsedata.

 • Folkbokföringsadress eller, om sådan saknas, bostadsadress.

 • E-postadress.

 • Telefonnummer.

 • I förekommande fall det företagsnamn som mäklaren driver sin verksamhet under.

 • Eventuell arbetsgivares namn, adress och telefonnummer samt, om arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer.

 • Typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare).

 • Nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring.

 • Datum för beslut om registrering.

 • Datum för beslut om avregistrering.

I fastighetsmäklarregistret finns även följande uppgifter:

 • Om registreringen avser en tillfällig verksamhet (inklusive mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller).

 • Uppgifter om FMI har haft ett tillsynsärende mot mäklaren.

 • Uppgifter om mäklaren har fått en disciplinär påföljd.

 • Övriga uppgifter som behövs för att FMI ska kunna pröva frågor om registrering eller för FMI:s tillsyn över fastighetsmäklare.

Sök mäklare

I tjänsten ”Sök mäklare” kan alla söka efter information om registrerade mäklare. Om du inte hittar dig själv kan det bland annat bero på att du har någon form av skydd för dina personuppgifter. Kontakta vår registratur för ytterligare information.

Registerutdrag

Om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i fastighetsmäklarregistret kan du beställa ett så kallat registerutdrag. Kontakta i så fall vår registratur.

Vanliga frågor om fastighetsmäklarregistret

 • Det beror på vilka uppgifter det handlar om. Utgångspunkten är att de tas bort när de inte längre behövs för registrets syfte. Uppgifter om att vi har haft ett tillsynsärende mot dig eller att du har fått en varning eller erinran tas bort senast fem år efter att ett beslut fattades i ärendet. Övriga uppgifter tas bort senast 10 år efter att du avregistrerade dig. Alla uppgifter finns däremot kvar i vårt diarium där de sparas för alltid.

Senast uppdaterad 2019-12-19