Registrering av mäklare från EES eller Schweiz

Är du yrkesverksam som fastighetsmäklare i EES eller Schweiz? Då har du under vissa förutsättningar möjlighet att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du kan få dina utländska yrkeskvalifikationer erkända.

Om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz kan du få dina yrkeskvalifikationer erkända vid en ansökan om registrering som fastighetsmäklare i Sverige. Det betyder att du kan bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz.

Även om du skulle få dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI ändå kräva att du genomgår ett lämplighetsprov för att bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige. 

Om du får dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI ändå kräva att du genomgår ett lämplighetsprov för att bli registrerad som fastighetsmäklare. Detta är för dig som inte utbildat dig till fastighetsmäklare i Sverige och därför oftast inte har tillräckliga kunskaper om den svenska juridiken.

Ett lämplighetsprov ska omfatta den juridik som anges i punkterna 1-4 i våra utbildningskrav.

Beviset om att du genomgått ett lämplighetsprov med godkänt resultat får du av ett svenskt universitet eller högskola eller en enskild examinator. Beviset kan även vara ett intyg från ett universitet eller högskola som visar att du uppfyller utbildningskraven.

För mer information om lämplighetsprovet kan du ta kontakt med följande personer som jobbar på ett svenskt universitet eller högskola.

  • Högskolan i Gävle, kontaktperson Jonas Molin, tfn 070-191 38 46. Högskolan erbjuder lämplighetsprov som uppdragsutbildning i form av fyra delexaminationer: Civilrätt 15 hp, Fastighetsrätt 15 hp, Beskattningsrätt 15 hp och Mäklarjuridik 6 hp. Du väljer om du vill studera helt på egen hand eller följa respektive kurs. Du kan enbart göra lämplighetsprovet om du fått besked från FMI om att du ska göra ett sådant. Ett annat krav är att du kan visa att du har eller kommer få en anställning på ett mäklarföretag.

  • Lars Tegelberg, enskild examinator, tfn 073-967 88 43.

Bedömning av dina utländska yrkeskvalifikationer

När vi ska bedöma dina utländska yrkeskvalifikationer tar vi ställning till om fastighetsmäklaryrket är reglerat eller inte i din medlemsstat, det vill säga om det finns bestämda krav eller inte för att arbeta som fastighetsmäklare i det land där du arbetar som fastighetsmäklare.

Om fastighetsmäklaryrket är reglerat i den medlemsstat du är yrkesverksam i, ska dina yrkeskvalifikationer erkännas om du har det kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs för att utöva yrket där.

Om ditt arbete som fastighetsmäklare inte är reglerat i din medlemsstat ska båda följande krav vara uppfyllda.

  • Du ska ha ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer utfärdat av en annan stat inom EES eller av Schweiz.

  • Du ska ha arbetat i ett år som fastighetsmäklare på heltid under de senaste 10 åren eller på deltid under motsvarande tid i en EES-stat eller i Schweiz. 

 

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer regleras i en särskild lag och förordning, se länkarna nedan.

Senast uppdaterad 2021-10-06