Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Utländska fastighetsmäklare

Registrering av mäklare från EES eller Schweiz

Är du yrkesverksam som fastighetsmäklare i EES eller Schweiz? Då har du under vissa förutsättningar möjlighet att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Så här kan få dina utländska yrkeskvalifikationer erkända.

Om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz kan du få dina yrkeskvalifikationer erkända vid en ansökan om registrering som fastighetsmäklare i Sverige. Det betyder att du kan bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz.

Innan du får dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI kräva att du genomgår ett lämplighetsprov för att bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige. 

Som en ytterligare förutsättning innan du får dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI kräva att du genomgår ett lämplighetsprov. Detta är för dig som inte utbildat dig till fastighetsmäklare i Sverige. Du har då oftast inte tillräckliga kunskaper om den svenska juridiken.

Ett lämplighetsprov ska omfatta den juridik som anges i punkterna 1-4 i våra utbildningskrav.

Beviset om att du genomgått ett lämplighetsprov med godkänt resultat får du av ett svenskt universitet eller högskola eller en enskild examinator. Beviset kan även vara ett intyg från ett universitet eller högskola som visar att du uppfyller utbildningskraven.

För mer information om lämplighetsprovet kan du ta kontakt med följande personer. De jobbar på ett svenskt universitet eller högskola.

  • Lars Tegelberg, enskild examinator, tfn 073-967 88 43.

  • Annina Persson, KTH, tfn 070-810 98 46, e-post ahpe@kth.se.

Bedömning av dina utländska yrkeskvalifikationer

När vi ska bedöma dina utländska yrkeskvalifikationer tar vi ställning till om yrket fastighetsmäklare är reglerat eller inte i din medlemsstat. Det vill säga, om det finns bestämda krav eller inte för att arbeta som fastighetsmäklare i det land där du är mäklare.

Om så är fallet, kan dina yrkeskvalifikationer erkännas. Du måste då ha det kompetensbevis, eller bevis på formella kvalifikationer, som krävs för att utöva yrket där.

Om ditt arbete som fastighetsmäklare inte är reglerat i din medlemsstat ska båda följande krav vara uppfyllda.

  • Du ska ha ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer utfärdat av en annan stat inom EES eller av Schweiz.

  • Du ska ha arbetat i ett år som fastighetsmäklare på heltid under de senaste 10 åren eller på deltid under motsvarande tid i en EES-stat eller i Schweiz.

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer regleras i en särskild lag och förordning, se länkarna nedan.

Senast uppdaterad 2023-12-20