Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Nämndens beslut i april

Vid sitt sammanträden den 6 april beslutade FMI:s disciplinnämnd om 4 erinringar, 15 varningar och 3 återkallelser.

Nämndbeslut april 2022

Misstänker du penningtvätt?

Fastigheter kan vara attraktiva att använda för penningtvätt, bland annat för att det är en stabil investering och att svarta pengar kan tvättas som hyresintäkter. Om du misstänker penningtvätt ska du rapportera till finanspolisen (Fipo).

Mer om penningtvätt

Mer självservice för mäklare på mina sidor

Från 1 april blir det smidigare för mäklare att ändra sina uppgifter genom att logga in på mina sidor. Då kan du som mäklare själv ändra kontaktuppgifter och arbetsplats. Du ska också själv meddela om du har tecknat en ny ansvarsförsäkring.

Mer om självservice

FMI i strategiskt möte med branschen

FMI bjöd i mars in till ett möte för att diskutera strategiska frågor med branschen. På mötet diskuterades bland annat lockpriser och penningtvätt. Tanken är att detta ska bli ett forum som kan leda till förbättringar i branschen.

Branschmöte i nytt format

Nya föreskrifter om registrering och utbildning

FMI har färdigställt nya utbildnings­föreskrifter för mäklare. Med ett extra utbildningsår, kandidatexamen och mer praktik ska Sveriges framtida mäklare rustas för att klara den alltmer komplexa tjänst som förmedlingsuppdraget innebär.

Föreskrifter om registrering

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vårt senaste nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn

Nu finns vi på LinkedIn. Gå in och följ vår sida för att ta del av nyheter och aktiviteter. Gilla, kommentera och dela våra inlägg så hjälper du oss i vårt arbete för en trygg fastighetsförmedling med nöjda parter.

Fmi på LinkedIn

Vi är FMI

Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Årsavgift för mäklare Registrering av företag
  • Den generella handläggningstiden är cirka tre veckor, beroende på hur snabbt vi får nödvändiga uppgifter från andra myndigheter och vad som framkommer i våra kontroller.

  • FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

    Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

  • Ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag är på samma nivå som för mäklare. Det innebär att ansökningsavgiften i dagsläget är 2 900 kr och den årliga avgiften 3 250 kr. Den årliga avgiften börjar företaget betala året efter att det blev registrerat. Ett företag som t.ex. fick sin registrering i november 2021 ska betala årlig avgift 2022 medan ett företag som fick sin registrering i januari 2022 ska betala årlig avgift först 2023.

  • Fler frågor om registrering av företag
Företagets ansvar