Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Högt tryck på företagsansökningar

Antalet ansökningar om företagsregistrering ökar ju närmare årsskiftet vi kommer. Handläggningstiden är i dagsläget ungefär en månad. Företag som bedrev förmedling före 1 juli 2021 och har ansökt senast 1 januari 2022 får dock fortsätta som vanligt i väntan på FMI:s beslut.

I väntan på beslut

Ny lag omfattar företag

Den 1 juli 2021 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Från och med nu behöver även mäklarföretag ansöka om registrering hos FMI. Registrerade företag står under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift. Om detta och andra nyheter i lagen kan du läsa här.

Läs mer på fmi.se/nyalagen
Företag har möte med grafer på bordet.

Nämndens beslut i december

Vid sitt sammanträde i december beslutade FMI:s disciplinnämnd om sex erinringar, tio varningar och två återkallelser av registrering. 

Nämndbeslut december 2021

Nytt förslag till registreringsföreskrift på remiss

Arbetet med att ta fram en ny föreskrift för registrering fortsätter. Nu skickas ett nytt förslag på remiss där den tidigare föreskriften föreslås ersättas av två nya. FMI föreslår bland annat tre års teoretisk utbildning och sex månaders praktik för blivande fastighetsmäklare.

Mer om det nya förslaget

Avregistrering via mina sidor

Från och med nu kan du som vill avregistrera dig som mäklare göra det på mina sidor. Logga in och ange vilken din sista dag som registrerad ska vara. Därefter signerar du din begäran med din e-legitimation.

Mer om avregistrering

Rekord i lockprisanmälningar - igen

Irritationen bland konsumenter som tycker att mäklare sätter för låga utgångspriser i marknadsföringen av bostäder fortsätter att öka.

Läs hela nyheten

Vanliga frågor om företagsregistrering - vilka ska registreras?

Skyldigheten att registrera sig gäller många mäklarföretag men inte alla. På grund av olika typer av affärsupplägg och företagskonstellationer råder det en osäkerhet hos många om vilka företag som ska registreras.

Vilka företag ska registreras?

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vi är FMI

Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Registrering av företag
 • Vi får in allt fler ansökningar från mäklarföretag ju närmare årsskiftet vi kommer. I skrivande stund (22 december) har vi en genomsnittlig handläggningstid på ungefär en månad från att ansökan är inkommen och betald.

  Så länge det bedrevs förmedling i ditt företag före 1 juli 2021, och företaget har ansökt senast 1 januari 2022, så får mäklare fortsätta att bedriva sin förmedlingsverksamhet i företaget tills beslutet i ansökningsärendet är klart.

  Om det började bedrivas förmedlingsverksamhet i företaget efter 1 juli 2021, eller om företaget har ansökt om registrering efter 1 januari 2022, måste företaget däremot avvakta FMI:s beslut innan någon får bedriva förmedling i det.

  Säkerställ att du har fått en automatisk mejlbekräftelse med ett diarienummer till den e-postadress som du angav när företaget ansökte. Detta mejl ska du ha fått direkt efter att du skickade in företagets ansökan. Kontakta oss om du inte har fått ett sådant mejl eller om du är osäker på om företaget har ansökt. I övrigt kan du avvakta FMI:s beslut som alltså kan ta en månad eller till och med mer i vissa fall.

 • FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

  Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

 • Ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag är på samma nivå som för mäklare. Det innebär att ansökningsavgiften i dagsläget är 2 900 kr och den årliga avgiften 3 250 kr. Den årliga avgiften börjar företaget betala året efter att det ansökte om registrering.

 • Fler frågor om registrering av företag
Företagets ansvar Ansökan om att bli registrerad mäklare