Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Nämndens beslut i mars

Vid sitt sammanträde i mars beslutade FMI:s disciplinnämnd om tolv varningar och sex erinringar.

Nämndbeslut mars 2021

FMI byter telefonnummer

1 april 2021 byter vi telefonnummer och du behöver ringa vårt nya växelnummer 010-490 01 00 för att komma fram till oss.

Kontakta oss

Stärkt konsumentskydd genom nya regler

Fastighetsmäklarinspektionen skickar nu tre föreskrifter om registrering på remiss. Detta för att stärka konsumentskyddet och med hänsyn till en ny registreringskategori som införs i samband med den nya fastighetsmäklarlagen.

Föreskrifter om registrering

Nya regler mot penningtvätt

Nu ger vi förslag på nya föreskrifter för att skapa bättre regler för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Förslag till föreskrifter

Fler nyheter...

Ta en titt i nyhetsarkivet. Där finns alla våra äldre nyheter samlade.

Nyheter

Vi är FMI

Det är vi som håller koll på landets fastighetsmäklare. Vi ser till att alla som arbetar som mäklare är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Registrera ditt mäklarföretag 2021

Den 1 juli 2021 räknar vi med att en ny fastighetsmäklarlag börjar gälla. Då behöver ditt mäklarföretag vara registrerat hos FMI. Företagen kommer också att hamna under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift.

För företag
Företag har möte med grafer på bordet.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Lockpris Marknadsföring
  • Du som mäklare ska enligt marknadsföringslagen kunna bevisa att det som utlovas i marknadsföringen är korrekt och stämmer med verkligheten. Det är du som mäklare som väljer vilka uppgifter som lämnas i marknadsföringen till skillnad från de obligatoriska uppgifterna som ska lämnas i objektsbeskrivningen. Om du av någon anledning känner att du inte riktigt kan ta ansvar för en uppgift kan du välja att utreda frågan fullt ut, skriva en reservation som uppmärksammar mottagaren på att det finns en viss osäkerhet i uppgiften eller helt enkelt välja att inte ta med uppgiften.    

  • Mäklaren ska sträva efter att använda bilder och beskrivningar som speglar objektet korrekt. Om en mäklare ändrar foton av bostaden som används i marknadsföringen måste mäklaren ange att fotot är ett fotomontage. Mäklaren måste också försäkra sig om att fotot inte blir missvisande. Det finns annars stor risk för att en spekulant vilseleds i sitt köpbeslut.

  • Ja men mäklaren måste då som huvudregel få både köparen och säljarens samtycke till det. I samtycket ska det anges på vilket sätt marknadsföringen kommer att ske.

  • Fler frågor om marknadsföring
Anmälningar
  • Som anmälare får du inga besked om hur vi handlägger din anmälan, eftersom du inte är part i ärendet.

  • Ja, du kan vara anonym. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

    Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym. Det beror på att mäklaren har rätt att få del av alla uppgifter i ärendet. Därför kan vi inte dölja uppgifter för mäklaren, även om du som anmälare skulle begära det. Du kan alltså inte vara anonym om ditt namn eller dina kontaktuppgifter finns med i anmälan.

  • Eftersom din anmälan är en inkommen handling går den inte att ta tillbaka. Vi kan göra en notering om att du inte vill stå fast vid din anmälan men det är ändå FMI som bestämmer om din anmälan kommer att leda till ett ärende eller inte.

  • Fler frågor om anmälningar