Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Ny fastighets­mäklarlag utfärdad

Den nya fastighets­mäklarlagen och fastighets­mäklar­förordningen har nu utfärdats och träder i kraft den 1 juli 2021. 

Ny fastighetsmäklarlag utfärdad

Nämndens beslut i maj

Vid sitt sammanträde i maj beslutade FMI:s disciplinnämnd om två återkallelser, sju varningar, två erinringar och en ringa förseelse.

Nämndbeslut maj 2021

Ris och ros om föreskrifter – så går FMI vidare

FMI:s förslag på nya utbildningskrav för mäklare har varit ute på remiss. Många parter har yttrat sig och störst oenighet väcker förslaget om en längre utbildning.

Så går FMI vidare

Betydande penningtvättsrisk i mäklarsektorn

Den 21 april lanserades en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism där fastighetsmäklarsektorn bedöms ha en betydande risk.

Till nyheten

Digital ansökan om registrering från 17 maj

Från och med den 17 maj ansöker du om registrering och kan följa din ansökan genom att logga in på "mina sidor" med e-legitimation.

Digital ansökan

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vi är FMI

Det är vi som håller koll på landets fastighetsmäklare. Vi ser till att alla som arbetar som mäklare är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Registrera ditt mäklarföretag 2021

Den 1 juli 2021 börjar en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Då behöver ditt mäklarföretag registreras hos FMI. Företagen kommer också att hamna under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift.

För företag
Företag har möte med grafer på bordet.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Lockpris Marknadsföring
  • Du som mäklare ska enligt marknadsföringslagen kunna bevisa att det som utlovas i marknadsföringen är korrekt och stämmer med verkligheten. Det är du som mäklare som väljer vilka uppgifter som lämnas i marknadsföringen till skillnad från de obligatoriska uppgifterna som ska lämnas i objektsbeskrivningen. Om du av någon anledning känner att du inte riktigt kan ta ansvar för en uppgift kan du välja att utreda frågan fullt ut, skriva en reservation som uppmärksammar mottagaren på att det finns en viss osäkerhet i uppgiften eller helt enkelt välja att inte ta med uppgiften.    

  • Mäklaren ska sträva efter att använda bilder och beskrivningar som speglar objektet korrekt. Om en mäklare ändrar foton av bostaden som används i marknadsföringen måste mäklaren ange att fotot är ett fotomontage. Mäklaren måste också försäkra sig om att fotot inte blir missvisande. Det finns annars stor risk för att en spekulant vilseleds i sitt köpbeslut.

  • Ja men mäklaren måste då som huvudregel få både köparen och säljarens samtycke till det. I samtycket ska det anges på vilket sätt marknadsföringen kommer att ske.

  • Fler frågor om marknadsföring
Anmälningar
  • Som anmälare får du inga besked om hur vi handlägger din anmälan, eftersom du inte är part i ärendet.

  • Ja, du kan vara anonym. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

    Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym. Det beror på att mäklaren har rätt att få del av alla uppgifter i ärendet. Därför kan vi inte dölja uppgifter för mäklaren, även om du som anmälare skulle begära det. Du kan alltså inte vara anonym om ditt namn eller dina kontaktuppgifter finns med i anmälan.

  • Eftersom din anmälan är en inkommen handling går den inte att ta tillbaka. Vi kan göra en notering om att du inte vill stå fast vid din anmälan men det är ändå FMI som bestämmer om din anmälan kommer att leda till ett ärende eller inte.

  • Fler frågor om anmälningar