Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För mäklare

Formella krav för mäklare

Det finns krav som du som mäklare måste uppfylla under hela den tid som du är registrerad. Du är skyldig att meddela oss om det sker förändringar i fråga om flera av dessa krav. Vi gör också egna kontroller. Om du inte uppfyller kraven kan din registrering återkallas.

En mäklare ska alltid

 • Ha en försäkring för skadeståndsansvar.

 • Ha för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare.

 • Vara redbar och i övrigt lämpligt som fastighetsmäklare.

Tänk också på att du som mäklare inte får vara försatt i personlig konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare. 

Anmäla förändringar till FMI

Du ska anmäla till oss om du försätts i konkurs, får näringsförbud eller förvaltare, om du inte längre har en försäkring för skadeståndsansvar eller om du inte längre har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, t.ex. om du upphör med din verksamhet. Även en tingsrätt som beslutar om konkurs eller näringsförbud ska anmäla detta till oss.

Får vi in en uppgift som tyder på att du inte längre uppfyller de formella kraven kan vi komma att inleda ett tillsynsärende mot dig.

Ansvarsförsäkringen

Du måste ha en försäkring för skadeståndsansvar. Om du inte längre har en sådan försäkring ska du anmäla det till oss.

Avsikt att vara yrkesverksam

Som registrerad mäklare ska du ha för avsikt att vara yrkesverksam som mäklare. Om du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet, till exempel vid föräldraledighet, kan du ha kvar din registrering om du har för avsikt att fortsätta arbeta som mäklare efter uppehållet. Under perioden du inte är yrkesverksam behöver du dock fortfarande betala årsavgiften, ha en ansvarsförsäkring och uppfylla de övriga formella kraven.

Redbarhet och lämplighet

Som fastighetsmäklare ska du vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. Brottslighet, skulder och misskötsel av ekonomin kan ge anledning att ifrågasätta en mäklares redbarhet och lämplighet i övrigt som fastighetsmäklare. Vi genomför därför med jämna mellanrum kontroller av om mäklare finns med i Polismyndighetens belastningsregister eller Kronofogdemyndighetens register över restförda skulder. Kontrollerna kan leda till att ett tillsynsärende inleds.

Vanliga frågor om formella krav för mäklare

 • För att få vara mäklare ska du ha för avsikt att vara yrkesverksam, det vill säga att du har för avsikt att förmedla bostäder. Om du inte tänker vara verksam som fastighetsmäklare ska du skicka in en begäran om avregistrering till oss. Självklart kan du alltid ansöka om återregistrering om du ångrar dig.

 • Som fastighetsmäklare ska du enligt lagen vara "redbar och i övrigt lämplig" för yrket. Exempel på saker som kan påverka din redbarhet eller lämplighet är om du skulle begå brott eller missköta din ekonomi. Därför genomför vi regelbundna kontroller av om du finns med i Polismyndighetens belastningsregister eller Kronofogdemyndighetens register över restförda skulder. En sådan kontroll kan leda till att vi öppnar ett tillsynsärende.

 • Ja, du måste ha en giltig ansvarsförsäkring för att få vara registrerad som mäklare. När vi uppmärksammar att du saknar en försäkring kommer vi att kontakta dig och be dig skicka in ett bevis på att du har en giltig försäkring. Om du inte skickar in ett bevis avregistrerar vi dig. 

  Läs mer om ansvarsförsäkringen.

 • Du ska vara lämplig som fastighetsmäklare. Om vi, exempelvis genom våra återkommande registerkontroller, får information om att du har dömts för brott kan det innebära att vi inleder ett tillsynsärende mot dig där du ska yttra dig över informationen. Efter det gör vi en bedömning av om du ska anses lämplig som fastighetsmäklare och tar då hänsyn till alla omständigheter som har kommit fram, exempelvis vad det var för typ av brott, hur långt tillbaka i tiden brottet ägde rum, vad straffvärdet var och om brottet var kopplat till din mäklarverksamhet.

  En anledning till att du som mäklare ska anses vara lämplig som fastighetsmäklare är för att mäklare har en mycket ansvarsfull förtroendeställning gentemot konsumenter.

 • Som fastighetsmäklare ska du vara ekonomiskt redbar. Om vi, exempelvis genom våra återkommande registerkontroller, får information om att du har skulder kan det innebära att vi inleder ett tillsynsärende mot dig där du ska yttra dig över informationen. Efter det gör vi en bedömning av om du ska anses ekonomiskt redbar och tar då hänsyn till alla omständigheter som har kommit fram, exempelvis hur stor skulden är, vad den beror på och vad du gör för att komma tillrätta med skulden.

  En anledning till att du som mäklare ska vara ekonomiskt redbar är för att mäklare har en mycket ansvarsfull förtroendeställning gentemot konsumenter när de hanterar konsumenters pengar.

 • Det beror på om konkursen är personlig eller inte. Du får inte vara försatt i personlig konkurs. Får vi information om att du har gått i personlig konkurs ska vi återkalla din registrering.

Senast uppdaterad 2023-03-01