Det här är FMI

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.

FMI är en statlig myndighet som ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. I uppdraget ingår också att informera om god fastighetsmäklarsed. På dessa sidor kan du läsa mer om vårt uppdrag, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.

Senast uppdaterad 2019-11-08