Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vad gäller vid förmedling?

Tillträde

Tillträdet är den tidpunkt då bostadsaffären avslutas och bostaden byter ägare. Det kallas ibland även för slutuppgörelsen. Lagen styr inte över hur ett tillträde ska gå till, men ofta sker tillträdet på sättet som beskrivs nedan.

Hur går ett tillträde till?

Tid och plats

Datumet för tillträdet bestäms av parterna, alltså säljaren och köparen. Vanligtvis träffas mäklaren och parterna på mäklarens kontor eller hos köparens bank, men tillträdet kan också ske på distans.

Den ekonomiska uppgörelsen

Parterna går igenom det ekonomiska igen och skriver under likvidavräkningen som visar hur mycket pengar som ska överföras från vem till vem. Mäklaren skickar den undertecknade likvidavräkningen till köparens bank, som kontaktar säljarens bank för att undersöka om det finns lån på bostaden som ska lösas. Köparens bank för sedan över pengarna till säljarens bank och löser eventuella lån. De pengar som blir över går till säljaren. Köparens bank skickar kvitton på överföringarna till mäklaren, som ger kvittona till parterna. Även om det inte finns några lån brukar man ändå ta hjälp av banken för att göra affären så säker som möjligt.

Ny ägare

Affären är nu klar och köparen är bostadens nya ägare. Alla rättigheter och skyldigheter för bostaden övergår därför från säljaren till köparen. I de flesta fall får köparen också nycklarna vid tillträdet och kan flytta in. Om bostaden är en fastighet ska oftast ett köpebrev undertecknas och lämnas till köparen vid tillträdet.

Köparen behöver köpebrevet för att senare kunna ansöka om lagfart, vilket gör att köparen kommer att stå som fastighetens nya ägare i alla register. Mäklaren eller köparens bank brukar hjälpa köparen med ansökan.

Är bostaden en bostadsrätt krävs inget köpebrev. Det viktiga är då istället att bostadsrättsföreningen, om en sådan finns, har godkänt köparen som medlem i föreningen.

Dokumentation från mäklaren

Mäklaren ska lämna över budgivningslistan och journalen till parterna när uppdraget avslutas, vilket gör att parterna oftast får de två dokumenten vid tillträdet. Parterna får då möjlighet att kontrollera att uppgifterna i dokumenten stämmer.

Sammanfattning

Tillträdet kan sammanfattas på följande sätt

 • Mäklaren, säljaren och köparen träffas.

 • Parterna går igenom likvidavräkningen och undertecknar den.

 • Köparens bank får likvidavräkningen.

 • Köparens bank för över pengarna till säljarens bank och löser eventuella lån på bostaden.

 • Parterna får kvittona på transaktionen.

 • Köparen är nu bostadens nya ägare.

Följande moment ingår ofta i tillträdet

 • Köparen får nycklarna till bostaden.

 • Mäklaren ger budgivningslistan till parterna.

 • Mäklaren ger journalen till parterna och går igenom den eller låter parterna läsa den. Parterna skriver under journalen.

 • Om bostaden är en fastighet ska parterna och två vittnen underteckna ett köpebrev som sedan överlämnas till köparen.

Vanliga frågor om tillträde

 • Mäklaren ska bland annat ge säljaren och köparen de råd och upplysningar som parterna kan behöva om bostaden och annat som gäller affären. I princip ingår det därför i mäklarens förmedlingsuppdrag att finnas på plats vid tillträdet, men det kravet måste bedömas från fall till fall. Det är mäklaren som själv ska avgöra om hen behövs vid ett tillträde och göra bedömningen utifrån säljarens och köparens behov, inte sina egna. Mäklaren får inte heller göra det till en vana att inte närvara vid tillträdet.

 • Skulle säljaren och köparen vilja ändra datumet för tillträdet ska mäklaren göra vad hen kan för att ändringen som parterna har kommit överens om skrivs ner i ett tilläggsavtal, så att en tvist inte ska uppstå i framtiden.

  Om bostaden är en bostadsrätt och parterna vill ändra tillträdesdatumet efter kontraktsskrivningen bör bostadsrättsföreningen kontaktas. I annat fall kan en överenskommelse om ändrat tillträdesdatum påverka säljaren och köparen på olika sätt, beroende på hur styrelsens beslut om medlemskap i föreningen ser ut. Till exempel kan det se ut som att säljaren låter köparen använda lägenheten utan styrelsens tillåtelse, om köparen flyttar in innan datumet då styrelsen har bestämt att hen ska bli medlem i föreningen. Köparen bör därför komma överens med styrelsen om att hen ska få sitt medlemskap från och med det nya tillträdesdatumet.

 • Om köparen vill ha tillgång till bostaden innan tillträdet bör mäklaren informera båda parterna om riskerna med en sådan överenskommelse och helst avråda dem från att gå vidare med den. Problemen som kan uppstå beror främst på att det är säljaren som är ansvarig för bostadens skick fram till tillträdet. Om köparen får komma in i bostaden innan tillträdet och orsakar skada eller gör ändringar i den kan det alltså bli fråga om vem av parterna som ska betala för vad köparen har gjort.

  Vill parterna ändå låta köparen få tillgång till bostaden innan tillträdesdatum ska mäklaren göra vad hen kan för att överenskommelsen ska antecknas i ett tilläggsavtal.

Senast uppdaterad 2023-11-23