Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För företag

Uppgifter om företag

Uppgifter om alla registrerade företag finns i fastighets­mäklarregistret. En del av uppgifterna publiceras i tjänsten ”sök mäklarföretag” på denna webbplats. Det är företagets ansvar att se till att uppgifterna i registret alltid är aktuella.

Håll företagets uppgifter uppdaterade

Det är viktigt att de uppgifter som finns om ditt företag i fastighetsmäklarregistret stämmer. Företaget ansvarar därför för att informera oss om ändringar.

Om företaget har gjort en ändring i ledningen ska det snarast anmäla ändringen till oss. Med ledning avses vd och vice vd eller motsvarande, styrelseledamöter och ‑suppleanter. Att anmälan ska göras snarast innebär att det ska ske så snart det är praktiskt möjligt. Vi kontrollerar en ny person på samma sätt som vi gör när företaget ansökte om registrering.

Om företaget får information om att det har skett en ändring av vilka som har ett kvalificerat ägarinnehav i företaget, ska det anmäla ändringen till oss. Normalt anses företaget ha fått sådan information när den når någon som ingår i företagets ledning. Vi kontrollerar en ny ägare på samma sätt som vi gör när företaget ansökte om registrering.

Även ändringar av bolagsmän, kommanditdelägare och komplementärer i handels- eller kommanditbolag ska anmälas till oss.

Om företaget upphör med sin verksamhet ska det begära avregistrering. Om företaget försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion eller går i likvidation, ska det anmäla det till oss.

Ändring av övriga uppgifter

Alla övriga uppgifter som företaget uppgav när det ansökte om registrering ska även fortsättningsvis hållas aktuella i registret. Vilka uppgifter det handlar om kan du se nedan.

Uppgifter som företaget själv ansvarar för att hålla uppdaterade

 • Företagets namn.
 • Ev. kedjetillhörighet eller varumärke som företaget använder sig av.
 • Postadress.
 • Fakturaadress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Ev. webbplatsadress.
 • Adress till samtliga kontor (verksamhetsställen) inom företaget.
 • Namn, personnummer och e-postadress för dem som ingår i fastighetsmäklarföretagets ledning.
 • Namn, person- eller organisationsnummer och e-postadress för de ägare som har ett kvalificerat innehav av andelar i mäklarföretaget.
 • Vilka mäklare som bedriver förmedlingsverksamhet på företagets kontor. I första hand är det mäklaren själv som ska meddela oss var hen bedriver, eller slutar bedriva, sin verksamhet. Om en mäklare av någon anledning inte gör det, så går det dock även bra att företaget meddelar oss ändringar. 

Övriga uppgifter som finns sparade i registret

 • Organisationsnummer.
 • Verksamhetsform (aktiebolag, handelsbolag osv).
 • Typ av registrering (fullständig, hyresförmedling osv).
 • Eventuella påföljder.
 • Status (registrerat/avregistrerat).
 • Datum för registrering och avregistrering.
 • Ärenden kopplade till företaget.

Hur du meddelar oss ändringar

Använd blanketterna nedan för att meddela oss företagets nya uppgifter.

Om du behöver veta vilka uppgifter som företaget har i FMI:s register idag, kan du som är vd eller styrelseledamot för ett registrerat aktiebolag logga in via mina sidor och ta del av dessa uppgifter. Du kan också kontakta oss och be att få ett registerutdrag.

Sök mäklarföretag

I vår e-tjänst sök mäklarföretag kan allmänheten söka efter information om registrerade företag. Av fastighetsmäklarförordningen framgår det vilka uppgifter om företaget som vi ska presentera på vår webbplats. 

 • Företagets namn.
 • Kedjetillhörighet/varumärke.
 • Registreringsdatum.
 • Registreringskategori.
 • Postadress.
 • Kontorens adresser.
 • Vilka mäklare som bedriver sin verksamhet på företagets kontor.

Tänk på...

Mäklarföretaget är enligt lagen skyldigt att anmäla ändringar i ledningen, styrelsen och ägarkretsen till FMI. Om det inte görs kan det leda till en disciplinär påföljd för företaget.  

Vanliga frågor om fastighetsmäklarregistret

 • Det beror på vilka uppgifter det handlar om. Utgångspunkten är att de tas bort när de inte längre behövs för registrets syfte.

  Uppgifter om att vi har haft ett tillsynsärende mot dig eller förtaget tas bort ur registret senast fem år efter att beslutet i ärendet vunnit laga kraft. Om ärendet ledde till en varning eller erinran tas även påföljden bort ur registret efter fem år. Om beslutet blev återkallelse av registreringen, sparas uppgifter om ärendet och påföljden i tio år.

  Övriga uppgifter i registret tas bort senast tio år efter att du eller företaget avregistrerades.

  Alla uppgifter i ärenden finns däremot kvar i vårt diarium – där sparas de för alltid.

Senast uppdaterad 2023-12-04