Arbeta på FMI

Vill du arbeta i en utvecklingsinriktad myndighet som fyller en viktig uppgift i samhället? Hos oss får du vara med och ta ansvar och utveckla både ditt eget och myndighetens arbete med digitalisering, effektivitet och samhällsnytta.

På FMI är vi ca 30 medarbetare. Vår största yrkesgrupp är jurister. Vi har även roller inom till exempel ekonomi, verksamhetsutveckling, registratur, kommunikation och handläggning av ansökningar.

Som medarbetare på FMI kan du påverka din arbetstid. Du har också möjlighet att påverka dina anställningsförmåner genom att växla lön, semesterdagar och pension mot varandra. Beroende på din ålder så har du 28-35 semesterdagar per år. Du har också ett friskvårdsbidrag som du kan använda till olika friskvårdsaktiviteter.

Senast uppdaterad 2021-11-26