Nyproduktion

En nyproducerad bostad kan vara en bostad som är nybyggd, håller på att byggas eller kanske bara är planerad att byggas. Att förmedla en sådan bostad ställer helt andra krav på mäklaren än förmedling av en bostad som redan ägs av en konsument. Det finns också skillnader beroende på om det är ett hus eller en lägenhet och om avtalet ingås innan, under eller efter att bostaden är färdigbyggd.

Mäklaren måste vara uppmärksam på särskilda förhållanden som gäller för förmedlingen och på vilken typ av förmedling uppdraget gäller. Det är mycket viktigt att spekulanter och köpare får korrekt information om vem som är motpart och att handlingarna anpassas till vad som gäller i just den situationen.

Mäklaren är också ansvarig för att lämna information och ska ha tillräcklig kunskap för att ge råd och svar på parternas eventuella frågor.

Mäklarens uppdrag

Förmedlingsuppdraget är ett personligt uppdrag för en namngiven, registrerad mäklare. Det innebär att ett mäklarföretag inte kan vara uppdragstagare för ett förmedlingsuppdrag i fastighetsmäklarlagens mening. Det är viktigt att det görs klart vem som ansvarar för respektive objekt. För det fall en mäklare åtar sig uppdrag att förmedla ett större antal objekt kan denne bli personligen ansvarig även för sådana moment som utförs av registrerade kollegor. Med hänsyn till frågor som rör ansvar, försäkring och tillsyn är det lämpligt att uppdragsavtalet upprättas skriftligt.

Mäklarens information till spekulanter

Spekulanter som funderar på att köpa en nyproducerad bostad behöver få relevant information.

Några exempel på vad mäklaren ska informera spekulanten om:

  • Om bostaden ska byggas, om den håller på att byggas eller om den redan är färdigbyggd.

  • Vilken sorts avtal som ska skrivas och vad det innebär.

  • Vad som omfattas av mäklarens uppdrag och vad som eventuellt inte omfattas.

  • Information som kan ge spekulanten en bild av bostaden och vad som förmedlas (annonser och annan marknadsföring från byggföretaget).

Information som ska finnas med i objektsbeskrivningen

Alla uppgifter som lämnas i objektbeskrivningen måste vara riktiga. Det gäller även sådan information som inte är obligatorisk men som ändå lämnas.

För en spekulant eller en köpare av en nyproducerad bostad är det viktigt att få svar på om det finns särskilda förutsättningar för köpet, till exempel att en upplåtelse eller avstyckning måste ske innan köpet kan genomföras. I övrigt gäller samma krav på vad som ska anges i objektsbeskrivningen som vid förmedling av bostäder i andra hand.

Vanliga frågor om nyproduktion

Senast uppdaterad 2020-06-30