Nyproduktion

Att köpa en nybyggd bostad skiljer sig en hel del från att köpa en befintlig bostad. Likaså är det stora skillnader mellan att köpa ett nybyggt hus och en nybyggd lägenhet. Det blir även skillnad om avtalet ingås innan, under eller efter att bostaden är färdigbyggd.

Att förmedla en nybyggd bostad ställer också helt andra krav på mäklaren än vad förmedling av en redan befintlig bostad gör. Mäklaren måste vara uppmärksam på särskilda förhållanden som gäller för förmedlingen och på vilken typ av förmedling uppdraget gäller. Det är mycket viktigt att spekulanter och köpare får korrekt information om vem som är motpart och att handlingarna anpassas till vad som gäller i just den situationen. Mäklaren är också ansvarig för att lämna information och ska ha tillräcklig kunskap för att ge råd och svar på parternas eventuella frågor.

Senast uppdaterad 2019-12-13