Intaget

Innan en mäklare och den som säljer en bostad kommer överens om ett förmedlingsuppdrag behöver mäklaren besöka bostaden och värdera den. Detta brukar kallas intag.

Vad innebär ett intag?

Innan mäklaren och säljaren kommer överens om att mäklaren ska hjälpa till med att sälja bostaden behöver mäklaren besöka den. Oftast är det mäklaren själv som besöker den, men hen kan också be någon annan att göra det. Vid besöket i bostaden görs en ytlig undersökning av den. Mäklaren behöver få en uppfattning om bostaden så att hen kan värdera och beskriva den korrekt. Det är alltså inte fråga om en undersökning för att upptäcka eventuella fel i bostaden. Men om mäklaren upptäcker något fel i bostaden kan hen behöva upplysa köparen om detta.

För vissa uppgifter har mäklaren en kontrollskyldighet. Mäklaren hämtar därför information om bostaden på fler sätt än genom intaget. Mäklaren ska kontrollera vem som äger bostaden och försäkra sig om att säljaren har rätt att sälja den.

Vid intaget är det vanligt att mäklaren gör reklam för sin mäklartjänst och lämnar ett förslag till ett skriftligt uppdragsavtal. Innan ett avtal tecknas är det viktigt att mäklaren tydligt informerar om villkoren i uppdragsavtalet, till exempel priset för mäklartjänsten och vad som gäller ifråga om ensamrätt.

Värdering av bostaden

För att kunna ta ställning till vilket pris som ska anges om bostaden läggs ut till försäljning behöver mäklaren värdera bostaden. Vid värderingen använder mäklaren sin sakkunskap för att göra en noggrann uppskattning av det troliga försäljningspriset. Mäklarens värdering innebär en bedömning av bostadens marknadsvärde. Hur högt marknadsvärdet i verkligheten är går inte att veta förrän bostaden säljs.

När bostaden så småningom läggs ut till försäljning bör utgångspriset stämma överens med den värdering som mäklaren har gjort. Det är inte tillåtet att lägga ut en bostad till försäljning med ett pris som väsentligt avviker från mäklarens värdering.

Senast uppdaterad 2019-12-12