Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För mäklare

Årsavgift för mäklare

Du som är registrerad mäklare ska varje år betala en årlig avgift på 3 250 kronor till FMI. Avgiften ska vara betald senast 28 februari.

Vem ska betala årsavgift?

 • Om du är registrerad mäklare den 1 januari ett visst år ska du betala årsavgift för det året.
 • Även du som bara är registrerad en kort period i början av året ska betala hela årsavgiften.

 • Du behöver inte betala årsavgift för det år du blev registrerad. Fick du till exempel din registrering i januari 2023 betalar du årsavgift först 2024.

 • Om du har en tillfällig registrering behöver du inte heller betala årsavgift.

Missa inte årsskiftet

Om du inte tänker arbeta som mäklare nästa kalenderår är det viktigt att du begär avregistrering innan årsskiftet. Annars måste du betala årsavgift.

Om fakturan

 • Fakturan för årsavgiften skickar vi med papperspost till din folkbokföringsadress.

 • Fakturan kommer i slutet av januari. Den ska vara betald senast 28 februari.

 • Du kan ladda ner en fakturakopia i pdf-format från mina sidor, under förutsättning att du inte har skyddad- eller utlandsadress. På mina sidor kan du också se om fakturan är betald eller inte.

 • Det är viktigt att du anger fakturans unika OCR-referens när du betalar. Annars kan vi inte se att det är du som har betalat den.

Om du inte betalar i tid

 • Om du inte betalar den årliga avgiften i tid skickar vi ut en påminnelse. Påminnelseavgiften är 500 kronor.

 • Att låta bli betala årsavgiften leder inte till att du blir avregistrerad och slipper betala årsavgiften. Du kommer behöva betala den och eventuell påminnelseavgift ändå.

 • Betalar du inte din årsavgift och eventuell påminnelseavgift i tid kan du även få en disciplinär påföljd, det vill säga en erinran eller varning. Din registrering kan även återkallas.

Ett mäklarföretag kan inte betala in årsavgiften för alla anställda på samma gång

Det förekommer att ett mäklarföretag betalar in årsavgiften för alla sina anställda på samma gång, det vill säga i en klumpsumma. Eftersom en sådan betalning inte går att härleda till en specifik mäklare riskerar alla mäklare vars arbetsgivare gör på detta sätt att få en påminnelseavgift. Det är därför väldigt viktigt att varje årsavgift betalas för sig och att den unika OCR-referensen anges.
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

2 kap. 10 § Den som är registrerad ska betala en årlig avgift. Om den årliga avgiften inte har betalats och påminnelse har skett, ska den registrerade betala påminnelseavgift.

4 kap. 4 § 2 Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag som trots påminnelse inte betalar årlig avgift.

Fastighetsmäklarförordning (2021:518)

17 § Registrerade fastighetsmäklare och registrerade fastighetsmäklarföretag ska från och med kalenderåret efter att registrering skett betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäller dock inte en fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 §.

18 § Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastighetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren respektive fastighetsmäklarföretaget. Påminnelsen ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som inspektionen bestämmer.

För påminnelsen ska inspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket.

Inkomsterna från påminnelseavgifter får disponeras av inspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften (KAMFS 2021:4)

1 § Den årliga avgiften enligt 17 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518) ska betalas till Fastighetsmäklarinspektionen senast den 28 februari det år registreringen avser, om inte inspektionen meddelar något annat.

Vanliga frågor om årsavgift för mäklare och företag

 • Fakturan med årsavgiften för mäklare respektive mäklarföretag kommer med posten i slutet av januari. Från och med då kan du också hämta en kopia av fakturan på mina sidor. Avgiften ska vara betald senast 28 februari.

 • Nej, du måste ha avregistrerat dig respektive företaget före årsskiftet för att slippa betala den årliga avgiften för kommande år. Betalar du inte fakturan kommer vi att skicka en påminnelse och en påminnelseavgift. Mäklaren respektive företaget kan även få en disciplinär påföljd, exempelvis en varning eller en erinran.

 • Nej, om du inte betalar i tid du får en påminnelse med en påminnelseavgift. Du måste därmed betala både den årliga avgiften och påminnelseavgiften om du är registrerad i början av det nya kalenderåret och inte betalar den årliga avgiften i tid. Motsvarande gäller för ett registrerat mäklarföretag.

 • Registrerade mäklare och mäklarföretag ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Om du var registrerad fastighetsmäklare den 1 januari har du fått en faktura. Detsamma gäller om du har ett mäklarföretag som var registrerat den 1 januari.

 • Om du är mäklare kan du logga in på mina sidor och hämta en fakturakopia. Kontrollera även att du har rätt postadress hos Skatteverket inför framtida utskick.

  För att ett företag ska kunna hämta en fakturakopia på mina sidor krävs i dagsläget att företaget är ett aktiebolag och att personen som företräder bolaget är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot. Personens roll i bolaget behöver vara registrerad i Bolagsverkets register.

  Gäller det ett företag med annan bolagsform (exempel ett kommanditbolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening) mejlar du till registrator@fmi.se och anger företagets namn och organisationsnummer, så skickar vi en kopia. Säkerställ också att företaget har angett rätt fakturaadress till FMI.

  Om din faktura inte kommer fram har du ändå en skyldighet att betala den årliga avgiften i tid.

 • Om du inte betalar avgiften i tid får du en påminnelseavgift på 500 kronor. Om du, efter påminnelsen, fortfarande inte har betalat den årliga avgiften och påminnelseavgiften kan du få en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala din årliga avgift samt påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar i tid.

 • Om du efter en påminnelse har betalat den årliga avgiften, men inte påminnelseavgiften, kan FMI:s disciplinnämnd komma att besluta om en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även besluta att återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar en påminnelseavgift.

 • Nej, fakturan och betalningsansvaret för mäklare är personligt och skickas därför alltid till din privata adress. FMI har inga synpunkter på vem som i slutändan betalar fakturan, men du får själv ombesörja att ta fakturan vidare till ditt företag om företaget ska betala avgiften åt dig. Det är i så fall viktigt att företaget anger ditt unika OCR-nummer vid betalningen. Vill du ha en pdf-kopia av fakturan kan ladda ner en sådan från mina sidor.

 • Ja, hela den årliga avgiften ska betalas oavsett om du är registrerad en vecka eller tolv månader av året.

 • Du börjar betala årlig avgift från och med kalenderåret efter ditt registreringsår. Blev du t.ex. registrerad i början av 2023 behöver du inte betala årlig avgift förrän 2024. Blev du däremot registrerad i slutet av 2022 behöver du betala årlig avgift för 2023 och har fått en faktura för detta. Motsvarande gäller även för mäklarföretag.

 • Om du både är mäklare och har ett eget registrerat mäklarföretag kommer du att få två fakturor. En för din egen registrering och en för företagets. Om ditt företags adress är densamma som din hemadress så får du alltså två fakturor hem med posten. På din egen faktura står bara ditt namn, medan företagets faktura är adresserad till företagsnamnet.

 • Nej, du eller ditt företag kan inte få tillbaka någon del av avgiften.

 • Nej, vi har tyvärr inte tekniskt stöd för att automatiskt skicka ut fakturor via e-post eller som e-faktura i dagsläget. Förhoppningsvis kan vi erbjuda detta i framtiden. Du som är mäklare kan ladda ner en pdf-kopia av fakturan från mina sidor. Du som företräder ett företag kan ladda ned en pdf-kopia av fakturan på mina sidor om det är ett aktiebolag och om du är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot i bolaget.

 • Om du missat att begära avregistrering innan årsskiftet eller betalat in avgiften för sent och det finns synnerliga skäl för det kan FMI undantagsvis bevilja betalningsbefrielse. Exempel på sådana situationer kan vara att du varit allvarligt sjuk, kanske vårdats på sjukhus och därför varit förhindrad att begära avregistrering eller betala fakturan i tid.

  För att få en prövning om betalningsbefrielse kan du mejla FMI på registrator@fmi och beskriva varför du anser att du ska bli befriad från att betala din årsavgift. Det är viktigt att du styrker dina uppgifter genom att till exempel bifoga kopia på läkarintyg.

  Även om du väljer att bestrida fakturan är det viktigt att du betalar den. I annat fall riskerar du att få betala påminnelseavgift och kanske även indrivningskostnader. Du riskerar också att få en disciplinär påföljd, du kan bli avregistrerad, få en varning eller erinran. Om FMI efter prövning kommer fram till att du ska beviljas betalningsbefrielse kommer dina pengar att återbetalas.

 • Nej, som mäklare är du registrerad personligen och vi kan därför tyvärr inte kontrollera om betalningen är gjord för ett helt företag.

 • Skatteverket anser att den årliga avgift som fastighetsmäklare betalar till FMI är avdragsgill. Läs mer om medlemsavgifter och vissa andra avgifter samt avdrag och förmånsbeskattning på Skatteverkets webbplats.

Senast uppdaterad 2023-03-21