Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Bli mäklare

Utbildnings­krav

Här hittar du information om vilka krav som ställs på den teoretiska utbildningen när du ska ansöka om fullständig registrering.

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt ha gjort praktik. Utbildningen kan läsas som ett program, genom fristående kurser eller på distans. Om du själv plockar ihop dina kurser är det viktigt att se till att de inte överlappar varandra innehållsmässigt. På blanketten för fristående kurser ska du själv fylla i vilken kurs du åberopar för varje område om du inte har läst ett helt program.

Du ska ha utbildning från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman alternativt från en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena: fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Vi svarar gärna på frågor som gäller de formella utbildningskraven. Däremot kan vi inte erbjuda studievägledning eller svara på om en viss kurs svarar mot utbildningskraven. För hjälp med studier och kurser ber vi dig därför att kontakta respektive lärosäte. Du kan även själv jämföra kursers innehåll mot utbildningskraven.

Utbildningsanordnare

Följande universitet och högskolor erbjuder utbildningar med inriktning mot fastighetsmäklare. 

Utbildningsprogram

Malmö universitet www.mau.se

Högskolan i Gävle www.hig.se

Högskolan i Halmstad www.hh.se

Högskolan Väst www.hv.se

Karlstads universitet www.kau.se

KTH www.kth.se

Luleå tekniska universitet www.ltu.se

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning

Högskolan i Halmstad  www.hh.se

SLU i Uppsala www.slu.se

Nya utbildningskrav

Våren 2022 började Fastighetsmäklarinspektionens nya utbildningskrav att gälla. Det innebär att den som ansöker om fullständig registrering har möjlighet att välja mellan två varianter av utbildningskrav vid ansökan till och med 31 december 2027. Enligt de tidigare men fortfarande gällande kraven ska utbildningen omfatta minst 120 högskolepoäng. De nya kraven innebär att utbildningen ska utgöras av en examen motsvarande minst kandidatnivå 180 högskolepoäng, inom ett område med relevans för fastighets- och bostadsmarknaden. De nya utbildningskraven måste uppfyllas vid ansökan som inkommer från och med 1 januari 2028. Anledningen till de förändrade utbildningskraven är att framtida mäklare ska rustas för att klara den alltmer komplexa tjänst som förmedlingsuppdraget innebär – vilket i slutändan ger ett bättre konsumentskydd.

Fristående kurser

Vi godtar vanligtvis fristående kurser som har det innehåll som anges i utbildningskraven. Om du väljer att läsa fristående kurser bör du läsa varje område samlat – alltså läsa kursen eller kurserna hos samma utbildningsanordnare. Annars finns en risk att kurserna överlappar varandra i innehåll och att utbildningskravet inte uppfylls. Om det inte går att utläsa av studieintyg att en kurs har det innehåll som anges i utbildningskraven behöver ett skriftligt intyg från den kursansvariga bifogas ansökan.

Undantag från utbildningskraven

Fastighetsmäklarinspektionen får medge undantag från utbildningskraven om det finns särskilda skäl. Undantag är inte särskilt vanligt förekommande och det är sällan som teoretisk utbildning kan ersättas med praktiska erfarenheter.

Har du varit registrerad som mäklare tidigare?

Läs gärna vad som gäller för att bli återregistrerad.

Vanliga frågor om utbildningskrav

Senast uppdaterad 2023-11-16