Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vår tillsyn

Begära ut beslut och anmälningar

Många är intresserade av att ta del av våra beslut och de anmälningar vi får. Om du vill begära ut sådana handlingar finns det några saker som är bra att känna till.

Antal anmälningar och beslut

På sidan statistik kan du se hur många anmälningar vi får in mot mäklare och mäklarföretag och vad de handlar om. Du ser också hur många beslut Disciplinnämnden fattar mot mäklare och mäklarföretag och orsaker för besluten. Statistiken är indelad i olika kategorier som län, registreringsår och så vidare.

Begära ut listor

Om du vill ha listor över inkomna anmälningar eller beslut i tillsynsärenden kan du kontakta vår registrator. Ange vilken tidsperiod du önskar.

Begära ut en viss anmälan

Anmälningar omfattas till stor del av sekretess. Det innebär att vi kommer att göra en sekretessprövning av den anmälan du begär ut. Ofta blir det inte särskilt mycket kvar att läsa. Information som kan härleda till anmälaren eller det förmedlade objektet maskas bort.

Om du vill begära ut en anmälan kontaktar du vår registrator. Ange gärna diarienummer för anmälan.

Begära ut ett visst beslut

Beslut i tillsynsärenden omfattas inte av sekretess. Du kan läsa Disciplinnämndens beslut i avidentifierad form genom vår e-tjänst sök beslut. Om du vill begära ut originalbeslutet eller ett beslut som är fattat på tjänstemannanivå kontaktar du vår registrator. Ange diarienummer. Vill du ha alla beslut från ett visst sammanträde i Disciplinnämnden anger du sammanträdets datum.

Du kan prenumerera på besluten från vår disciplinnämnd. Besluten skickas ut via e-post i samband med att besluten expedieras och blir allmänna handlingar.

Beställ prenumeration

För att prenumerera på besluten skickar du ett mejl till registrator@fmi.se. I ämnesfältet skriver du ”Prenumeration av nämndbeslut” och i mejlet skriver du ditt namn, din e-postadress, att du godkänner prenumerationsavgiften och din faktureringsadress. För att kunna hantera prenumerationen behöver vi behandla dina personuppgifter

För att kunna prenumerera på våra beslut måste du ha en e-postlåda som kan ta emot mejl med många bifogade filer. Om du inte har det får du begära ut besluten i enlighet med offentlighetsprincipen

Pris för att prenumerera

Vi tar ut en avgift på 330 kronor för handlingarna vi skickar till dig. Priset gäller för helår och faktureras i slutet av året. Den kortaste perioden du kan betala för är ett halvår.

Avsluta prenumerationen

Om du inte längre vill prenumerera på besluten ska du meddela detta till oss på adressen registrator@fmi.se.

Du kan prenumerera på beslut vi får från domstol i våra tillsynsärenden. Besluten skickas ut via e-post så snart som möjligt efter att vi har mottagit dem.

Beställ prenumeration

För att prenumerera på besluten skickar du ett mejl till registrator@fmi.se. I ämnesfältet skriver du ”Prenumeration av domar” och i mejlet skriver du ditt namn, din e-postadress och till vilken e-postadress besluten ska skickas. För att kunna hantera prenumerationen behöver vi behandla dina personuppgifter

Ingen avgift

Det kostar i dagsläget inget att prenumerera på beslut från domstol.

Avsluta prenumerationen

Om du inte längre vill prenumerera på besluten ska du meddela detta till oss på adressen registrator@fmi.se.

Få uppgifter om en viss mäklare

Om du vill veta om en mäklare har fått någon påföljd kan du kontakta vår registrator. Ange mäklarens namn och arbetsplats. Du kan också få veta om vi har tagit emot anmälningar mot en viss mäklare. Tänk dock på att en anmälan inte behöver betyda att mäklaren har gjort fel.

Kostnader för att begära ut

Om du begär ut många handlingar kan vi behöva ta ut en avgift. Du hittar information om detta på sidan allmänna handlingar.

Vanliga frågor om allmänna handlingar

  • Den som begär ut allmänna handlingar från en myndighet har i princip rätt att vara anonym. Vi, liksom alla myndigheter, har ett efterforskningsförbud och får inte lov att undersöka vem personen som begär ut handlingarna är eller vad hen ska ha uppgifterna till. Ett undantag till denna anonymitet är om handlingen omfattas av sekretess och vi kan då behöva viss information om dig för att kunna pröva om handlingarna kan lämnas ut eller inte. Det är dock viktigt att tänka på att om du gör din begäran skriftligen exempelvis via e-post så blir din begäran en allmän handling som kan kommas att lämnas ut vid begäran. Vi rekommenderar därför dig som vill vara anonym att besöka oss eller kontakta oss via telefon, brev eller e-post som inte avslöjar din identitet.

Senast uppdaterad 2023-12-05