Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Avregistrera mäklare

När FMI återkallar registreringen

Det finns flera olika anledningar till att FMI kan besluta att återkalla din registrering. Du kan överklaga beslutet.

FMI avregistrerar dig:

  • Om Disciplinnämnden har beslutat att din registrering ska återkallas antingen för att du brustit i dina skyldigheter eller för att du har dragit på dig stora skulder eller begått allvarliga brott.

  • Om vi får veta att du inte har en gällande ansvarsförsäkring.

  • Om du inte uppfyller de andra formella kraven.

Att överklaga beslutet

Som mäklare kan du överklaga FMI:s beslut om återkallelse till Förvaltningsrätten i Karlstad. Därefter behöver du få prövningstillstånd för att kunna överklaga till Kammarrätten i Göteborg och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen.

När återkallelsen gäller omedelbart

Om FMI har beslutat att återkalla din registrering omedelbart så måste du genast upphöra med dina förmedlingsuppdrag. Det gäller oavsett om du överklagar beslutet eller inte. Domstolen kan dock bestämma att FMI:s beslut tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition.

När återkallelsen inte gäller omedelbart

Om FMI inte har beslutat att återkallelsen ska gälla omedelbart så får du fortsätta att utföra förmedlingsuppdrag fram till att beslutet vinner laga kraft.

  • Om du inte överklagar:
    Beslutet vinner laga kraft tre veckor från den dag då du fick del av det. Du måste då upphöra med dina förmedlingsuppdrag.
  • Om du överklagar:
    Domstolen kan besluta att återkallelsen ska gälla omedelbart. I så fall måste du upphöra med dina förmedlingsuppdrag direkt. Annars får du fortsätta med dina förmedlingsuppdrag tills det finns en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt beslut som innebär att återkallelsen står fast.
Senast uppdaterad 2023-11-29