Vårt uppdrag

FMI har i uppdrag att bland annat registrera, granska och kontrollera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag och att informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten. FMI:s vision är: "Trygg fastighetsförmedling med nöjda parter".

I vårt uppdrag ingår att

 Registrera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag 

 • Vi hanterar ansökningar om att bli registrerad som fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

 • Vi för register över registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. 

Granska och kontrollera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag

 • Vi utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag genom att kontrollera att de följer gällande bestämmelser och god fastighetsmäklarsed.

 • Vi kontrollerar att fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag uppfyller kraven för att vara registrerade. 

 • Vår disciplinnämnd avgör ärenden om disciplinära påföljder mot registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. 

 • Genom våra tillsynsärenden utvecklar vi god fastighetsmäklarsed.

Informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten 

 • Vi informerar om frågor som rör registrering och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag, och

 • vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten. 

Vår vision

Vår vision är: "Trygg fastighetsförmedling med nöjda parter".

Visionen tar framförallt sikte på följande tre områden:

 • Kompetenta mäklare och mäklarföretag.

 • Medvetna målgrupper.

 • Aktiv och underbyggd tillsyn.

Senast uppdaterad 2021-11-30