Vårt uppdrag

FMI har i uppdrag att bland annat registrera, granska och kontrollera fastighetsmäklare och att informera om god fastighetsmäklarsed. FMI:s vision är: "Trygg fastighetsförmedling med nöjda parter".

I vårt uppdrag ingår att

 Registrera fastighetsmäklare

 • Vi hanterar ansökningar om att bli registrerad som fastighetsmäklare.

 • Vi för register över registrerade fastighetsmäklare. 

Granska och kontrollera fastighetsmäklare

 • Vi utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare genom att kontrollera att de följer gällande bestämmelser och god fastighetsmäklarsed.

 • Vi kontrollerar att fastighetsmäklare uppfyller kraven för att vara registrerade. 

 • Vår disciplinnämnd avgör ärenden om disciplinära påföljder mot registrerade fastighetsmäklare.

 • Genom våra tillsynsärenden utvecklar vi god fastighetsmäklarsed.

Informera om god fastighetsmäklarsed

 • Vi informerar om innehållet i fastighetsmäklartjänsten, det vill säga vad en mäklare ska och får göra.

 • Vi informerar om god fastighetsmäklarsed.

Vår vision

Vår vision är: "Trygg fastighetsförmedling med nöjda parter".

Visionen tar framförallt sikte på följande tre områden:

 • Kompetenta mäklare.

 • Medvetna målgrupper.

 • Aktiv och underbyggd tillsyn.

Senast uppdaterad 2019-12-03