Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om oss

Vårt uppdrag

Vi har i uppdrag att bland annat registrera, granska och kontrollera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Uppdraget innefattar också att informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten samt främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed. Vår vision är: "Trygg fastighetsförmedling".

I vårt uppdrag ingår att

 Registrera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag 

 • Vi hanterar ansökningar om att bli registrerad som fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

 • Vi för register över registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. 

Granska och kontrollera fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag

 • Vi utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag genom att kontrollera att de följer gällande bestämmelser och god fastighetsmäklarsed.

 • Vi kontrollerar att fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag uppfyller kraven för att vara registrerade. 

 • Vår disciplinnämnd avgör ärenden om disciplinära påföljder mot registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. 

 • Vi främjar utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.

Informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten 

 • Vi informerar om frågor som rör registrering och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

 • Informerar mäklare, mäklarföretag och konsumenter om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten. 

Vår vision

Vår vision är: "Trygg fastighetsförmedling".

Visionen tar framförallt sikte på följande tre områden:

 • Kompetenta mäklare och mäklarföretag.

 • Medvetna målgrupper.

 • Aktiv och underbyggd tillsyn.

Senast uppdaterad 2024-03-27