Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vår tillsyn

Anmäl en mäklare

Om du tycker att en mäklare har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till FMI. Dessa anmälningar har stor betydelse för vår tillsyn över mäklarna.

Innan du skickar in din anmälan till FMI så finns det några saker som är bra att känna till. 

Tänk på det här

 • Anmälan ska avse en mäklare.
 • Alla anmälningar blir inte ärenden.
 • Anmälaren är inte part.
 • Mäklaren kan få en fullständig kopia av din anmälan.
 • Anmälan blir en allmän handling.
 • FMI prövar inte tvister eller frågor om skadestånd.
 • Du kan vara anonym.

Anmälan ska avse en mäklare

I din anmälan ska du fokusera på vad mäklaren har gjort för fel. Klagomål på till exempel säljaren eller en besiktningsman som du har anlitat är inget som FMI kan gå vidare med.

Alla anmälningar blir inte ärenden

Din anmälan leder inte per automatik till ett tillsynsärende. Alla anmälningar är dock en mycket viktig del av vår omvärldsbevakning. Vi lämnar inte motiveringar till varför ett ärende inte har inletts. Det är inte ett beslut som FMI har fattat utan en inriktning i vårt arbete som gäller tillsvidare. För de anmälningar som inte omedelbart leder till något tillsynsärende kan det handla om flera olika orsaker. Det kan till exempel bero på att det saknas bevisning eller att mäklaren inte har gjort något fel. Anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden utreder FMI bara i mycket särskilda fall.

Du blir inte part

Som anmälare blir du inte part i ärendet. Det innebär att du inte kommer att få någon information om vad som händer med din anmälan, eller någon kopia av beslutet om din anmälan leder till ett ärende. FMI driver inga ärenden för en privatpersons räkning.

Mäklaren kan få en kopia

Om din anmälan leder till ett ärende får mäklaren en fullständig kopia av din anmälan, inklusive uppgifter om vem som har skickat anmälan. Mäklaren kan också begära ut anmälan i sin helhet även om den inte har lett till ett ärende.

Anmälan blir allmän handling

Din anmälan blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av. Utgångspunkten är att uppgifterna i din anmälan är offentliga, men vissa uppgifter i handlingen kan omfattas av sekretess. Vanligtvis skyddas till exempel uppgifter om vem som är anmälare av sekretess, om det är någon annan än den anmälde mäklaren som begär ut handlingen.

FMI prövar inte tvister

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte skadeståndsfrågor och andra tvister. Om du inte är nöjd med mäklarens arbete bör du i första hand vända dig till mäklaren själv. En köpare eller säljare som vill ha skadestånd ska underrätta mäklaren om detta så fort som möjligt.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) prövar ekonomiska tvister mellan konsumenter och mäklare. Tvister prövas även av allmänna domstolar, det vill säga i första hand av en tingsrätt.

Du kan vara anonym

Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt. Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym.

Komplettering av en anmälan

Om du vill göra en komplettering av en anmälan du gjort tidigare till FMI mejlar du kompletteringen till registrator@fmi.se. Skriv i kompletteringen vilken mäklare och vilken fastighet eller adress det handlar om samt när du skickade in din ursprungliga anmälan.

Hantering av dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om hur vi gör det och vilka rättigheter du har i vår dataskyddspolicy.

 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3
 • Klar

Använd inte detta formulär om du vill komplettera en tidigare anmälan. Läs under fliken ”Bra att veta” hur du gör en komplettering.

Skriv namnet på den mäklare du vill anmäla och välj rätt person ur listan som visas. Om du inte hittar den mäklare du vill anmäla kan du skriva hens namn, arbetsplats och ort i fritext.

 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3
 • Klar

Du kan välja flera olika orsaker.

Marknadsföring - lockpris

För att vi på FMI ska kunna utreda om mäklaren har använt ett lockpris i marknadsföringen krävs det att det går att bevisa. Bifoga den bevisning du har för att mäklaren medvetet har satt ett pris som är lägre än bostadens värde eller det pris som säljaren är beredd att sälja för. Du kan till exempel bifoga en mejl- eller sms-konversation. Om det inte går behöver det i vart fall framgå av bevisningen du bifogar att priset har trissats upp mycket i budgivningen eller att bostaden har sålts till ett mycket högre pris än utgångspriset.

Max 1 000 tecken. Anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden utreder FMI bara i mycket särskilda fall, men de är ändå en viktig del av vår omvärldsbevakning.

Max 20 000 tecken (även blanksteg och radbrytningar räknas som tecken).

Max 1 500 tecken (även blanksteg och radbrytningar räknas som tecken).

Bifoga dokument

Bifoga den bevisning du har. För webbannonser är det bra om du gör skärmdumpar och bifogar dessa, eftersom det inte är säkert att innehållet på en sida du länkat till finns kvar när vi går igenom din anmälan. Den sammanlagda filstorleken kan vara högst 20 MB. Vid behov kan du komplettera din anmälan med fler filer genom att skicka dem till oss med e-post (registrator@fmi.se).

 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3
 • Klar

Du kan vara anonym, alltså låta bli att ange ditt namn och kontaktuppgifter, när du anmäler en mäklare. Om vi har följdfrågor kan det dock bli svårt för oss att driva ärendet om vi inte har dina kontaktuppgifter. Den anmälda mäklaren kan få en kopia av anmälan inklusive anmälarens kontaktuppgifter. Du kan inte begära att få vara anonym i efterhand.

Skicka en kopia av anmälan via e-post

Om du har angett din e-postadress ovan kan du få en kopia av det du skrivit skickad dit. Tänk på att e-post kan vara en osäker kommunikationskanal. Det finns alltid en risk att någon annan än mottagaren kommer åt information som skickas via e-post.

Klicka på knappen nedan för att bekräfta att du inte är en robot

Vanliga frågor om anmälningar

 • Som anmälare får du inga besked om hur vi handlägger din anmälan, eftersom du inte är part i ärendet.

 • Ja, du kan vara anonym. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

  Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym. Det beror på att mäklaren har rätt att få del av alla uppgifter i ärendet. Därför kan vi inte dölja uppgifter för mäklaren, även om du som anmälare skulle begära det. Du kan alltså inte vara anonym om ditt namn eller dina kontaktuppgifter finns med i anmälan.

 • Eftersom din anmälan är en inkommen handling går den inte att ta tillbaka. Vi kan göra en notering om att du inte vill stå fast vid din anmälan, men det är ändå FMI som bestämmer om din anmälan kommer att leda till ett ärende eller inte.

 • Ja, en mäklare kan anmäla en annan mäklare till FMI.

 • Om vi har inlett ett tillsynsärende får du information vid flera tillfällen. Först ber vi dig att yttra dig över det som har hänt. Om ärendet därefter avskrivs får du ett skriftligt avskrivningsbeslut. Efter att nämnden har sammanträtt får du ett skriftligt beslut.

 • Handläggningstiden varierar från ärende till ärende, men är i genomsnitt cirka 150 dagar för ett tillsynsärende.