Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

229 beslut totalt

Mellan januari och december 2022 har FMI:s disciplinnämnd fattat 229 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

223 beslut om påföljd

16

Återkallelser av registreringen

143

Varningar

64

Erinringar

0

Rättelser

6 beslut utan påföljd

3

Ringa förseelser

3

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Betalning av årlig avgift 12 32 22 0 66 0 0 66
Marknadsföring 0 28 29 0 57 2 4 63
Omsorgsplikt 0 21 3 0 24 0 4 28
Objektsbeskrivning 0 13 10 0 23 1 2 26
Anbudsförteckning 0 14 1 0 15 1 1 17
Pris i marknadsföring 0 10 0 0 10 0 7 17
Redbarhet och lämplighet 2 12 2 0 16 0 0 16
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 10 1 0 11 0 4 15
God fastighetsmäklarsed 0 12 1 0 13 0 1 14
Journal 0 7 7 0 14 0 0 14
Överlåtelsehandlingar 0 8 4 0 12 1 0 13
Budgivning 0 7 0 0 7 0 3 10
Besvarande av föreläggande 2 4 0 0 6 0 0 6
Närståendeförmedling 0 5 0 0 5 0 1 6
Uppdragsavtal 0 5 0 0 5 0 0 5
Mäklarens kontrollskyldighet 0 2 0 0 2 0 1 3
Dokumentation 0 2 0 0 2 1 0 3
Självinträde 0 3 0 0 3 0 0 3
Information om köparens undersökningsplikt 0 1 0 0 1 0 2 3
Energideklaration 0 2 0 0 2 0 1 3
Medhjälpare 0 2 0 0 2 0 0 2
Kundkännedom 0 2 0 0 2 0 0 2
Förtroende för mäklaren 0 1 1 0 2 0 0 2
Likvidavräkning 0 1 1 0 2 0 0 2
Tillträde 0 1 0 0 1 0 0 1
Överenskommelser 0 0 0 0 0 1 0 1
Deposition 0 1 0 0 1 0 0 1
Övrigt 1 0 0 0 1 0 0 1
Handel med fastigheter 0 1 0 0 1 0 0 1
Mäklarens agerande 0 1 0 0 1 0 0 1
Besiktningsklausul 0 0 1 0 1 0 0 1
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 0 1 0 0 1 0 0 1
Kontraktsskrivning 0 1 0 0 1 0 0 1
Boendekostnadskalkyl 0 0 0 0 0 0 1 1
Närståendeförvärv 0 0 1 0 1 0 0 1
Provision och annan ersättning 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 3 0 0 3 0 0 3
Dalarna 0 1 1 0 2 0 0 2
Gävleborg 1 3 0 0 4 0 0 4
Halland 1 4 1 0 6 0 0 6
Jämtland 0 2 2 0 4 0 0 4
Jönköping 0 1 0 0 1 0 0 1
Kalmar 0 3 0 0 3 0 0 3
Kronoberg 0 1 0 0 1 0 0 1
Norrbotten 1 3 0 0 4 0 0 4
Skåne 2 18 13 0 33 0 0 33
Stockholm 8 63 35 0 106 2 2 110
Södermanland 0 0 2 0 2 0 1 3
Uppsala 1 4 1 0 6 0 0 6
Värmland 0 3 1 0 4 0 0 4
Västerbotten 0 3 0 0 3 0 0 3
Västernorrland 0 0 1 0 1 0 0 1
Västmanland 0 3 1 0 4 0 0 4
Västra Götaland 1 18 5 0 24 1 0 25
Örebro 0 5 1 0 6 0 0 6
Östergötland 1 3 0 0 4 0 0 4
Övrigt/Uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 16 143 64 0 223 3 3 229

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Födelseår Ungefärlig ålder Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
-1952 -70 0 1 1 0 2 0 0 2
1953-1962 69-60 2 7 4 0 13 0 0 13
1963-1972 59-50 4 31 8 0 43 1 1 45
1973-1982 49-40 4 33 15 0 52 0 1 53
1983-1992 39-30 4 50 20 0 74 2 1 77
1993- 29- 2 19 16 0 37 0 0 37
Övrigt/uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 16 143 64 0 223 3 3 229

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Registrerings år Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
2018–2022 8 38 30 0 76 1 1 78
2013–2017 2 40 9 0 51 2 0 53
2008–2012 1 30 11 0 42 0 0 42
2003–2007 2 21 8 0 31 0 2 33
1998–2002 1 5 0 0 6 0 0 6
1993–1997 1 3 0 0 4 0 0 4
-1992 1 4 6 0 11 0 0 11
Övrigt/uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 16 143 64 0 223 3 3 229

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Kvinna 4 50 22 0 76 3 3 82
Man 12 91 42 0 145 0 0 145
Övrigt/uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 16 143 64 0 223 3 3 229

Vanliga frågor om statistik