Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

42 beslut totalt

Mellan januari och mars 2024 har FMI:s disciplinnämnd fattat 42 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

41 beslut om påföljd

7

Återkallelser av registreringen

27

Varningar

7

Erinringar

0

Rättelser

1 beslut utan påföljd

1

Ringa förseelser

0

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Marknadsföring 0 8 7 0 15 1 0 16
Omsorgsplikt 1 8 1 0 10 0 0 10
Objektsbeskrivning 1 4 3 0 8 0 0 8
Redbarhet och lämplighet 5 2 0 0 7 0 0 7
Kundkännedom 2 4 0 0 6 0 0 6
God fastighetsmäklarsed 1 3 0 0 4 0 0 4
Mäklarens kontrollskyldighet 0 2 0 0 2 0 1 3
Överlåtelsehandlingar 0 3 0 0 3 0 0 3
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 2 1 0 0 3 0 0 3
Anbudsförteckning 0 2 0 0 2 0 0 2
Uppdragsavtal 0 2 0 0 2 0 0 2
Mäklarens agerande 0 1 1 0 2 0 0 2
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 1 0 0 1 0 0 1
Journal 0 0 1 0 1 0 0 1
Kundkännedom - grundläggande åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Ombud 0 1 0 0 1 0 0 1
Närståendeförmedling 0 1 0 0 1 0 0 1
Nyproduktion 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - skärpta åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 0 0 0 0 1 0 1
Besvarande av föreläggande 0 1 0 0 1 0 0 1
Deposition 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Gävleborg 1 0 0 0 1 0 0 1
Halland 1 0 0 0 1 0 0 1
Kalmar 3 1 0 0 4 0 0 4
Skåne 1 4 0 0 5 0 0 5
Stockholm 1 18 5 0 24 0 0 24
Södermanland 0 0 1 0 1 0 0 1
Västerbotten 0 0 0 0 0 1 0 1
Västmanland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västra Götaland 0 2 1 0 3 0 0 3
Östergötland 0 1 0 0 1 0 0 1
Totalt 7 27 7 0 41 1 0 42

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Kvinna 2 6 4 0 12 1 0 13
Man 5 21 3 0 29 0 0 29
Totalt 7 27 7 0 41 1 0 42

Vanliga frågor om statistik