Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

25 beslut totalt

Mellan januari och februari 2023 har FMI:s disciplinnämnd fattat 25 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

24 beslut om påföljd

3

Återkallelser av registreringen

16

Varningar

5

Erinringar

0

Rättelser

1 beslut utan påföljd

0

Ringa förseelser

1

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Redbarhet och lämplighet 3 4 2 0 9 0 0 9
Marknadsföring 0 2 3 0 5 0 0 5
Omsorgsplikt 0 2 0 0 2 0 1 3
Närståendeförmedling 0 2 0 0 2 0 1 3
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 1 0 0 1 1 0 2
God fastighetsmäklarsed 0 2 0 0 2 0 0 2
Deposition 0 1 0 0 1 0 0 1
Objektsbeskrivning 0 1 0 0 1 0 0 1
Anbudsförteckning 0 1 0 0 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 0 1 0 1 0 0 1
Allmän riskbedömning 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - skärpta åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Pris i marknadsföring 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Jämtland 0 0 1 0 1 0 0 1
Kalmar 0 1 0 0 1 0 0 1
Norrbotten 1 0 0 0 1 0 0 1
Skåne 0 1 0 0 1 0 0 1
Stockholm 1 11 2 0 14 0 1 15
Södermanland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västra Götaland 1 0 1 0 2 0 0 2
Örebro 0 1 1 0 2 0 0 2
Östergötland 0 1 0 0 1 0 0 1
Totalt 3 16 5 0 24 0 1 25

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Man 1 10 3 0 14 0 1 15
Kvinna 2 6 2 0 10 0 0 10
Totalt 3 16 5 0 24 0 1 25

Vanliga frågor om statistik