Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vad gäller vid förmedling?

Penningtvätt

Penningtvättslagen ska förhindra att exempelvis fastighetsaffärer används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lagen ska mäklarföretag bland annat se till att det finns rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten riskerar att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den kräver också att en mäklare ställer vissa frågor vid förmedlingen av en bostad. På så sätt minskar risken för att verksamheten blir utnyttjad.

Närbild på två händer som båda håller i en sedelbunt.

Syftet med penningtvätt är att dölja var pengarna kommer ifrån. Det sker exempelvis genom transaktioner som omvandlar pengar från brottslig verksamhet till inkomster och tillgångar som ser lagliga ut.

Penningtvätt innebär att någon försöker förvandla pengar eller andra tillgångar som kommer från brottslig verksamhet till tillgångar som kan visas öppet, exempelvis en bostad. Det handlar ofta om pengar från narkotikabrott, rån, bedrägerier och skattebrott. 

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det kan vara genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism.

Mäklarföretag och mäklare med fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och omfattas av dess skyldigheter fullt ut. Företag och mäklare med registrering för hyresförmedling omfattas däremot inte av penningtvättsregelverket.

Företagets och mäklarens ansvar

Företaget och mäklarens uppgift är inte att hitta brottslingar och ingripa mot brott. Däremot måste en mäklare och i vissa fall ett mäklarföretag genomföra ett antal åtgärder för att minska risken för att bli utnyttjad.

Bland annat ska mäklarföretaget och mäklaren:

  • Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mäklarföretaget och mäklaren ska också skapa rutiner för hur dessa risker ska hanteras.

  • Dokumentera rutiner och riktlinjer för åtgärder som gäller kundkännedom, övervakning, rapportering och för behandling av personuppgifter.

När ett mäklarföretag har mäklare som bedriver verksamhet som anställda i företaget så är det företaget istället för mäklaren som ansvarar för att följa vissa av bestämmelserna i penningtvättslagen. Bland annat när det gäller den allmänna riskbedömningen och att ha rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mäklaren ska dessutom:

  • Identifiera och ha en god kännedom om sina kunder (kundkännedom).

  • Upprätta en särskild riskbedömning för varje enskild kund (kundriskprofil).

  • Övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter. Om det behövs ska en djupare granskning göras av omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism.

  • Rapportera misstänka fall av penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (rapporteringsplikt).

  • Spara handlingar och uppgifter rörande kundkännedom, övervakning och rapportering i minst fem år.

Mäklarföretaget ska dessutom ha rutiner och riktlinjer bland annat om:

  • Lämplighetsprövning och utbildning av anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten.

  • Skydd mot hot, hämnd och andra fientliga åtgärder mot anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten. 

Mer information om penningtvätt

Informationsmaterial

Det finns en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsammans med den har FMI tagit fram en vägledning för mäklare. Broschyren togs fram innan mäklarföretagen omfattades av fastighetsmäklarlagen och reglerna om penningtvätt, men informationen gäller även för företag. I den beskrivs situationer och varningssignaler som visar på hög risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Dessa situationer och signaler bör direkt leda till utökade kundkännedomsåtgärder. Många av fallen bör även leda till rapportering av misstänkt penningtvätt till polismyndigheten. Denna och mer information hittar du här:

Film: Introduktion till regelverket

Filmen ger en kort introduktion till penningtvättsregelverket:

 
Skärmklipp från en film om penningtvättsregelverket.

Visselblås till oss!

Informationsblad om hur du visselblåser till FMI om du misstänker att någon bryter mot regler inom penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta informationsblad kan du skriva ut och sätta upp i din verksamhet:

Senast uppdaterad 2024-06-18