Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nyheter

2019

2019-12-20

Vid sitt sammanträde den 11 december 2019 avhandlade FMI:s disciplinnämnd 10 beslut. Resultatet blev: En återkallelse av registreringen. Fem...

2019-12-19

FMI:s disciplinnämnd fattar beslut i tillsynsärenden som rör fastighetsmäklare. Nu har regeringen utsett vilka personer som ska sitta i nämnden åren...

2019-12-18

Den som ansöker om registrering som mäklare betalar en ansökningsavgift till FMI. Efter årsskiftet höjs avgiften till 2 900 kr. Ansökningsavgiftens...

2019-12-16

I dag har FMI lanserat en helt ny webbplats. Den nya webben innebär, förutom ett uppdaterat utseende, även många andra förbättringar och förändringar....

2019-12-12

Vid sitt sammanträde den 20 oktober 2019 avhandlade FMI:s disciplinnämnd 15 beslut. Resultatet blev: Tolv varningar. Två erinringar. En avskrivning....

2019-12-10

Först dagen efter kontraktsskrivning fick en köpare veta att den som budat näst högst hade återkallat bud via sms 1 timme och 42 minuter innan...

2019-11-29

Den invasiva växten parkslide har rönt uppmärksamhet den senaste tiden. Genom sin starka växtkraft kan den orsaka stora skador på byggnader och...

2019-11-12

Ett beslut från Disciplinnämnden i september innebär en något strängare syn på registrerade mäklares redbarhet och lämplighet. Vid en kontroll...

2019-11-08

FMI gav en mäklare en erinran för att ha räknat in biarea i boarean i marknadsföringen av en vindslägenhet. Förvaltningsrätten avslog mäklarens...

2019-11-06

Vid sitt sammanträde den 23 oktober 2019 avhandlade FMI:S disciplinnämnd 13 beslut. Resultatet blev: Åtta varningar. Tre erinringar. Två...