Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2019

Dom: Viktigt att skilja på area och yta

FMI gav en mäklare en erinran för att ha räknat in biarea i boarean i marknadsföringen av en vindslägenhet. Förvaltningsrätten avslog mäklarens överklagan och de högre instanserna har inte beviljat prövningstillstånd.

Ett sovrum med snedtak.

Genrebild, ej från det aktuella förmedlingsuppdraget.

Vid marknadsföringen av en vindslägenhet angav mäklaren att boarean var 105 kvadratmeter, trots att 44 kvadratmeter egentligen var biarea.

FMI konstaterade att marknadsföringen var vilseledande, men att en erinran kunde vara en tillräcklig påföljd med hänsyn till att korrekt informationen fanns i objektsbeskrivningen och i ett mätbevis som fanns tillgängligt på internet och på visningarna.

Förvaltningsrätten avslog mäklarens överklagande. Domstolen skrev bland annat att det mest vanligt förekommande och korrekta torde vara att som boarea ange den faktiska boarean och inte golvytan eller en sådan yta som till följd av snedtak inte är mätbar. Förvaltningsrätten konstaterade också att uppgiften om bostadens boarea som visas i listan över sökresultat på webbplatsen riskerar att medföra att potentiella köpare väljer att läsa mer om bostaden baserat på uppgiften om att dess boarea uppgår till 105 kvadratmeter. Vidare medför agerandet att priset per kvadratmeter, som presenteras i listan över sökresultat, blir betydligt lägre än om endast den faktiska boarean och inte golvytan presenterats som boarea. Sammantaget fann förvaltningsrätten att marknadsföringen var vilseledande.

Mäklaren överklagade beslutet, men varken Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Senast uppdaterad 2019-12-11