Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Start

Vad gäller vid förmedling?

Fastighetsförmedling innebär att mäklaren får i uppdrag att finna och föra samman två parter. Oftast handlar det om en säljare och en köpare av en bostad. Men det kan också handla om någon som vill hyra ut och någon som vill hyra en bostad.

Mäklaren ansvarar

Mäklaren är personligen ansvarig för varje uppdrag, inte mäklarföretaget. Om uppdraget bara gäller att skriva ett kontrakt så är det inte förmedling.

Mäklaren är skyldig att handla på ett omsorgsfullt sätt när hen utför sitt uppdrag. Hen ska alltid följa god fastighetsmäklarsed. Det betyder framför allt att mäklaren ska vara en opartisk mellanman och ta till vara både säljarens och köparens intressen. Samtidigt ska mäklaren särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Vad god fastighets­mäklarsed innebär

God fastighetsmäklarsed utvecklas och bestäms framför allt genom FMI:s avgöranden i tillsynsärenden och förvaltningsdomstolarnas praxis.

Några exempel

 • Annonsera i enlighet med marknadsföringslagens regler.
 • Använda riktiga objektsbeskrivningar.
 • Sköta budgivningen korrekt.
 • Utforma riktiga avtal.
 • Uppträda och handla så att mäklaren inte har eget intresse i de förmedlingar som genomförs.

Vanliga missförstånd om mäklarens ansvar vid förmedling är

 • Att det är mäklaren som "säljer".
 • Att mäklaren bestämmer priset och vem som ska få köpa.
 • Att mäklaren har ett ansvar för fel i bostaden.
 • Att mäklaren har en undersökningsplikt.
 • Att mäklaren är ansvarig för uppgiften om bostadens storlek.

Mäklaren ansvarar för uppdraget

Den enskilde mäklaren är personligt ansvarig för ett förmedlingsuppdrag. Det är därmed den enskilde mäklaren som ingår avtal med uppdragsgivaren och har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed. Mäklarföretaget får inte ingå ett sådant avtal och har därför som regel inga skyldigheter mot uppdragsgivaren till följd av det.

Mäklarföretaget har dock ett övergripande ansvar att verka för att företagets mäklare följer god fastighetsmäklarsed. Det görs bland annat genom att

 • Ha rutiner och riktlinjer som underlättar för mäklarna.
 • Förse mäklarna med de verktyg de behöver.
 • Agera om någon av företagets mäklare bryter mot lagen.
Senast uppdaterad 2023-11-30