Vad gäller vid förmedling?

Fastighetsförmedling innebär att mäklaren får i uppdrag att finna och föra samman två parter. Oftast handlar det om en säljare och en köpare av en bostad. Men det kan också handla om någon som vill hyra ut och någon som vill hyra en bostad.

Mäklaren ansvarar

Mäklaren är personligen ansvarig för varje uppdrag, inte mäklarföretaget. Om uppdraget bara gäller att skriva ett kontrakt så är det inte förmedling.

Mäklaren är skyldig att handla på ett omsorgsfullt sätt när hen utför sitt uppdrag. Hen ska alltid följa god fastighetsmäklarsed. Det betyder framför allt att mäklaren ska vara en opartisk mellanman och ta till vara både säljarens och köparens intressen. Samtidigt ska mäklaren särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Vad god fastighetsmäklarsed innebär

God fastighetsmäklarsed utvecklas och bestäms framför allt genom FMI:s avgöranden i tillsynsärenden och förvaltningsdomstolarnas praxis.

Några exempel

  • Annonsera i enlighet med marknadsföringslagens regler.
  • Använda riktiga objektsbeskrivningar.
  • Sköta budgivningen korrekt.
  • Utforma riktiga avtal.
  • Uppträda och handla så att mäklaren inte har eget intresse i de förmedlingar som genomförs.

Vanliga missförstånd om mäklarens ansvar vid förmedling är

  • att det är mäklaren som "säljer"
  • att mäklaren bestämmer priset och vem som ska få köpa
  • att mäklaren har ett ansvar för fel i bostaden
  • att mäklaren har en undersökningsplikt
  • att mäklaren är ansvarig för uppgiften om bostadens storlek.
Senast uppdaterad 2020-12-04