Återregistrera mäklare

Har du varit registrerad som fastighetsmäklare tidigare och vill registrera dig på nytt?

Om du varit registrerad fastighetsmäklare under någon period de senaste fem åren och vill ansöka om registrering så kontrollerar vi inte om din utbildning möter våra krav på nytt. Du kan ansöka genom Mina sidor. 

Har du inte varit registrerad och verksam under de senaste fem åren?

Med anledning av nya registreringsföreskrifter som trädde i kraft den 1 augusti 2021 råder en övergångsperiod fram till årsskiftet 2021/2022. Fram till årsskiftet gäller som tidigare att vi behöver göra en ny kontroll av alla registreringskrav om du inte varit registrerad under någon period de senaste fem åren. Då ställs alltså samma krav som vid en nyregistrering. Det kan innebära att du behöver komplettera din utbildning innan du ansöker om återregistrering eftersom utbildningskraven har ändrats genom åren. Så här ser kraven ut idag. Du kan ansöka genom Mina sidor.

Från och med 1 januari 2022 ändras förfarandet och alla som har varit avregistrerade längre än fem år behöver genomföra ett kunskapsprov för återregistrering. Kunskapsprovet kommer att tillhandahållas av KTH och Malmö universitet. För frågor om kunskapsprovet hänvisar vi till kontaktpersonerna nedan på de respektive lärosätena.

KTH Henry Muyingo e-post: kursexp@abe.kth.se

MAU Annica Orlov e-post: annica.orlov@mau.se

Övergångsregler

FMI kommer att tillämpa övergångsregler som innebär att sökande för återregistrering fram till den 1 oktober 2022 kan välja om de vill ansöka om återregistrering enligt det regelverk som gällde enligt den tidigare föreskriften om registrering, det vill säga uppvisa utbildningsintyg, eller om de vill tillämpa det nya regelverket och uppvisa intyg om avklarat kunskapsprov.

Detta görs med hänsyn till de studenter som idag läser kurser för att komplettera sin utbildning i syfte att kunna ansöka om återregistrering som fastighetsmäklare.

Om du vill ansöka om registrering på nytt behöver du:

  • Ansöka om registrering på mina sidor.
  • Ladda upp förvaltarfrihetsbevis och försäkringsintyg.
  • Betala ansökningsavgiften på 2 900 kronor.
Senast uppdaterad 2021-12-16