Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Bli mäklare

Vad krävs för att bli mäklare?

Drömmer du om en karriär som fastighetsmäklare? Innan du kan börja jobba behöver du bli registrerad. Alla som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerade hos FMI. Här kan du läsa mer om den vanligaste typen av registrering, så kallad fullständig registrering.

Krav för att bli registrerad

För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs att du:

  • Inte är underårig, försatt i konkurs, har näringsförbud eller har en förvaltare.

  • Har en ansvarsförsäkring.

  • Har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare.

  • Uppfyller kraven på utbildning och praktik.

  • Är redbar och i övrigt lämplig att vara verksam som fastighetsmäklare.

För att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs en teoretisk utbildning. Det finns två varianter av utbildningar att läsa. Utbildningen ska bestå av ett antal utvalda områden och delmoment. Fastighetsmäklarutbildningar och fristående kurser erbjuds på ett flertal lärosäten i landet. Läs mer om utbildningskraven.

För att uppfylla praktikkravet krävs minst tio veckors handledd praktik som ska göras hos en registrerad fastighetsmäklare. Praktiken kan delas upp på flera perioder. Den får inte påbörjas innan studierna. 

När du ansöker om registrering begär vi utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Om du förekommer i något av dessa register kan det påverka dina möjligheter att få en registrering. Vi gör en samlad bedömning i varje enskilt ärende.

Undantag från registreringskravet

Kravet att vara registrerad gäller för dig som ska förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Om du är advokat behöver du inte registrera dig hos FMI. Om du ska registrera dig som hyresförmedlare finns också vissa undantag från kravet om registrering.

Om FMI har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter utan att vara registrerad anmäler vi det till åklagare. Personen kan då dömas till böter eller fängelse.

Vanliga frågor om vad som krävs för att bli mäklare

  • Det finns inget krav på att en fastighetsmäklare måste förmedla ett visst antal objekt för att behålla sin registrering. För att vara registrerad måste du däremot enligt fastighetsmäklarlagen ha för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare.

  • Om du förekommer i belastningsregistret kan det påverka dina möjligheter att bli registrerad som fastighetsmäklare. Vi gör en samlad bedömning i varje enskilt ärende utifrån de uppgifter som framkommit. En anledning till att du som sökande måste anses vara lämplig som fastighetsmäklare är för att mäklare intar en mycket ansvarsfull förtroendeställning gentemot konsumenter.

  • Vid ansökan om registrering kontrollerar vi om du har skulder hos Kronofogden. Ett krav för att bli registrerad som fastighetsmäklare är att man ska vara redbar. Om det förekommer skulder gör vi en bedömning utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt ärende. 

  • Även om du har jobbat som mäklare i ett annat land ställs det samma krav på dig vid ansökan i Sverige som om du inte hade jobbat tidigare. Du behöver därför uppfylla samtliga krav som ställs på den som vill bli mäklare. Om du däremot har arbetat som fastighetsmäklare i ett annat EES-land eller Schweiz kan du i vissa fall använda dina utländska yrkeskvalifikationer när du ansöker om att bli registrerad i Sverige. 

Senast uppdaterad 2024-02-01