Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Bli mäklare

Vad krävs för att bli mäklare?

Drömmer du om en karriär som fastighetsmäklare? Innan du kan börja jobba behöver du bli registrerad. Alla som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerade hos FMI. Här kan du läsa mer om den vanligaste typen av registrering, så kallad fullständig registrering.

Krav för att bli registrerad

För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs att du:

  • Inte är underårig, försatt i konkurs, har näringsförbud eller har en förvaltare.

  • Har en ansvarsförsäkring.

  • Har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare.

  • Uppfyller kraven på utbildning och praktik.

  • Är redbar och i övrigt lämplig att vara verksam som fastighetsmäklare.

För att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs en teoretisk utbildning. Det finns två varianter av utbildningar att läsa. Utbildningen ska bestå av ett antal utvalda områden och delmoment. Fastighetsmäklarutbildningar och fristående kurser erbjuds på ett flertal lärosäten i landet. Läs mer om utbildningskraven.

För att uppfylla praktikkravet krävs minst tio veckors handledd praktik som ska göras hos en registrerad fastighetsmäklare. Praktiken kan delas upp på flera perioder. Den får inte påbörjas innan studierna. Det kan vara en god idé att göra en del av praktiken i början av studierna för att ta reda på om det verkligen är fastighetsmäklare du vill bli.

När du ansöker om registrering begär vi utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Om du förekommer i något av dessa register kan det påverka dina möjligheter att få en registrering. Vi gör en samlad bedömning i varje enskilt ärende.

Undantag från registreringskravet

Kravet att vara registrerad gäller för dig som ska förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Om du är advokat behöver du inte registrera dig hos FMI. Om du ska registrera dig som hyresförmedlare finns också vissa undantag från kravet om registrering.

Om FMI har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter utan att vara registrerad anmäler vi det till åklagare. Personen kan då dömas till böter eller fängelse.

Vanliga frågor om vad som krävs för att bli mäklare

Senast uppdaterad 2023-03-01