Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vad gäller vid förmedling?

Köpa genom mäklare

När du köper genom en mäklare finns det en del saker som är bra att tänka på. Vi har sammanställt det viktigaste som du bör känna till.

Tänk på det här

 • Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intressen.

 • Det är köparens ansvar att undersöka bostaden.

 • Läs noga igenom alla dokument. Fråga mäklaren om något är oklart!

Bra att veta

 • Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intressen. Man brukar säga att mäklaren ska vara en oberoende mellanman.

 • Mäklaren är normalt inte skyldig att undersöka bostaden. Hen är dock skyldig att ge vissa råd och upplysningar som kan antas vara viktiga vid överlåtelsen, det vill säga köpet eller försäljningen.

 • Det är köparen som är ansvarig för att undersöka bostaden. Men mäklaren ska ge köparen skriftlig information om köparens undersökningsplikt.

 • Mäklaren är enligt lag skyldig att kontrollera vissa uppgifter: vem som äger bostaden, om den belastas av någon panträtt, inteckningar, servitut eller andra rättigheter. Mäklaren ska också kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

 • Läs noga igenom alla handlingar som följer med bostaden, som till exempel objektsbeskrivningen, årsredovisningen och stadgarna. Fråga mäklaren eller bostadsrättsföreningens ordförande om något är oklart. Ta reda på om kommunen har några planerade förändringar i närområdet.

 • Mäklaren ska gå igenom köpehandlingarna med köparen och säljaren innan de skrivs under. Ställ frågor om något är otydligt.

 • Var extra uppmärksam på besiktningsklausuler och andra svävarvillkor. Ett svävarvillkor innebär att köpet går tillbaka, det vill säga blir ogiltigt, om inte villkoret uppfylls.

 • Om köparen och säljaren träffar en överenskommelse ska den normalt dokumenteras av mäklaren.

 • Om det finns ett villkor i köpekontraktet som gör att köpet inte blir bindande direkt kan handpenningen behöva sättas in på mäklarens klientmedelskonto tills villkoret är uppfyllt.

 • När mäklarens uppdrag är avslutat ska köparen och säljaren få en kopia av mäklarens journal och en förteckning över budgivningen.

Senast uppdaterad 2023-11-30