Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Kontraktsskrivning

Skrivuppdrag

En mäklare som inte har förmedlat en bostad kan ändå hjälpa till med att ta fram köpehandlingar. Det kallas för att mäklaren har ett skrivuppdrag.

Både köparen och säljaren kan anlita mäklaren för ett skrivuppdrag. En del av reglerna i fastighetsmäklarlagen är tillämpliga även för en mäklare som har ett skrivuppdrag.

Uppdraget

Det finns inte något krav på att det ska finnas ett skriftligt avtal för ett skrivuppdrag. Mäklaren bör ändå skriva ett avtal för uppdraget. I avtalet bör anges:

  • Mäklarens namn.
  • Vem som ger mäklaren uppdraget.
  • Vad som ingår i uppdraget.
  • Kostnaden för uppdraget.
  • Vem som ska stå för kostnaden.
  • När betalning ska ske.

Tänk på det här

En mäklare bör vara tydlig så att säljaren och köparen förstår skillnaden mellan ett skrivuppdrag och ett förmedlingsuppdrag.

I ett skrivuppdrag upprättar mäklaren exempelvis inte en objektsbeskrivning, en boendekostnadskalkyl eller en journal – om inte parterna särskilt har kommit överens om det.

Kontrollplikten

Även vid ett skrivuppdrag ska mäklaren kontrollera vissa saker.

Mäklaren ska när det gäller en fastighet kontrollera:

  • Vem som är ägare.

  • Vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den.

  • Om den har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

När skrivuppdraget gäller en bostadsrätt ska mäklaren kontrollera vem som är ägare och om den är pantsatt.

Köpehandlingarna

Enligt god fastighetsmäklarsed är det viktigt att mäklaren anpassar köpehandlingarna till den affär det handlar om. Handlingarna ska stämma med det säljaren och köparen har kommit överens om. Dessa krav gäller även bilagorna till köpehandlingarna.

Omsorgsplikten

Mäklaren har en omsorgsplikt och ska följa god fastighetsmäklarsed även när hen bara har ett skrivuppdrag. Innan det är dags att skriva kontrakt ska mäklaren vara uppmärksam på frågor som behöver lösas. Det kan till exempel gälla när tillträde ska ske, det vill säga när affären avslutas och bostaden byter ägare, om det ska ställas villkor för köpet och om mäklaren tillfälligt ska ta hand om handpenningen.

Mäklaren ska göra vad hen kan för att säljarens och köparens överenskommelser blir dokumenterade.

Kundkännedom

Penningtvättslagens regler gäller även när mäklarens uppdrag är att ta fram köpehandlingar. Mäklaren ska därför uppnå kundkännedom om parterna det vill säga skaffa sig kunskap om dem. Mäklaren ska uppnå kundkännedom om uppdragsgivaren innan hen får uppdraget. Kundkännedom om säljaren ska uppnås innan kontraktsskrivningen sker.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

1 § Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

13 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska mäklaren kontrollera vem som har rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.

20 § Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Om inte annat har avtalats, ska mäklaren hjälpa köparen och säljaren att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

Senast uppdaterad 2023-11-23