Andra källor till statistik

FMI för inte statistik över antalet försäljningar, bostadspriser eller mäklarföretag. Här tipsar vi om andra källor till sådan statistik.

Mer statistik om FMI:s verksamhet

Statistik om till exempel ansökningar och överklaganden kan du läsa i vår årsredovisning.

Försäljningar och priser

Statistik om antalet sålda bostäder och försäljningspriser hittar du till exempel här:

Statistik om företag

Vi för ännu inte någon statistik över mäklarföretag. Vissa uppgifter kan du få från Statistiska centralbyråns företagsregister. I registret kategoriseras företag med hjälp av så kallade SNI-koder, SNI står för svensk näringsgrensindelning. SNI-koden för Fastighetsmäklare är 68.310.

Senast uppdaterad 2021-04-06