Handläggning av ansökan

När du ansöker är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan – korrekt ifylld och att alla bilagor är med. Den generella handläggningstiden är tre veckor. Om din ansökan behöver kompletteras kan det påverka handläggningstiden.

Tänk på att

  • Betala ansökningsavgiften.
  • Underteckna blanketten och kryssa i typ av registrering.
  • Skicka allt samtidigt.
  • Ange rätt datum på praktikintyget.
  • Skicka bilagor i original eller som bestyrkta kopior.
  • Kontrollera kurserna mot utbildningskraven.
  • Teckna ansvarsförsäkring.

Vad du behöver göra

Betala ansökningsavgiften

Vi börjar handlägga din ansökan först när du har betalat ansökningsavgiften. Om vi får in din ansökan men inte ansökningsavgiften kommer vi kontakta dig via e-post med en uppmaning att betala in din avgift.

Underteckna blanketten och kryssa i typ av registrering

Kontrollera att du har undertecknat din ansökan och kryssat i vilken typ av registrering din ansökan avser - fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare.

Skicka allt samtidigt

Skicka in din ansökan och alla bilagor på samma gång. Vänta tills utbildningen är avklarad och betygen registrerade för att undvika onödiga kompletteringar.

Ange rätt datum på praktikintyget

Kontrollera att praktikintyget inte är daterat före det att du fullgjort praktiken. Praktiken ska genomföras i tio veckor under eller efter dina studier. Samtliga moment som anges på praktikintyget ska vara uppfyllda.

Skicka bilagor i original eller som bestyrkta kopior

De intyg du bifogar ska vara i original eller bestyrkta kopior enligt instruktionerna på blanketten.

Kontrollera kurserna mot utbildningskraven

Det är du som måste visa att de kurser som du åberopar har det innehåll som anges i utbildningskraven. FMI kan tyvärr inte ta reda på det åt dig.

Teckna ansvarsförsäkring

FMI kan inte bifalla din ansökan förrän ansvarsförsäkringen har börjat gälla. Vänd dig till en branschorganisation eller till din försäkringsgivare för frågor om din försäkring. Ofta skickas ditt försäkringsintyg direkt till oss från försäkringsgivare.

Om du behöver komplettera din ansökan

Om din ansökan saknar bilagor eller inte är korrekt ifylld kommer vi be dig att skicka in en komplettering. Vi skickar då ut ett så kallat föreläggande till din e-post med uppgifter om vad som saknas. Du har därefter två veckor på dig att komplettera din ansökan. Är det därefter fortfarande något som saknas kan vi komma att avvisa eller avslå din ansökan. Ansökningsavgiften betalas då inte tillbaka.

Saker som kan påverka handläggningstiden

Vid handläggningen av din ansökan begär vi ut utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Du behöver alltså inte själv skicka med ett utdrag ur belastningsregistret. Dessa myndigheter svarar olika snabbt beroende på aktuell arbetsbelastning, vilket varken du eller vi kan påverka.

Finns det anmärkningar i utdragen från Polismyndigheten eller Kronofogdemyndigheten kan det påverka handläggningstiden och även din möjlighet att bli registrerad. Vad som utgör hinder för registrering bedömer vi utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende.

Vanliga frågor om handläggning av ansökan

Senast uppdaterad 2019-12-18