Disciplin­nämnden

Inom FMI finns en disciplinnämnd. Nämnden avgör ärenden som kan leda till en disciplinär påföljd och ärenden som är av principiellt intresse.

Kort fakta om nämnden

  • Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande, sex övriga ledamöter och fem ersättare. Dessa utses av regeringen.

  • Ordförande och vice ordförande är jurister med domarerfarenhet.

  • Sammanträden hålls i normalfallet varje månad förutom i januari och juli.

  • Disciplinnämnden beslutar bland annat om en mäklares eller ett mäklarföretags registrering ska återkallas, om en mäklare eller ett mäklarföretag ska få en varning, erinran eller sanktionsavgift.

Ledamöter i Disciplinnämnden

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter respektive ersättare i Disciplinnämnden fram till den 31 december 2023.

Ordförande

Marie Karlsson Tuula, professor.

Vice ordförande

Lars Holmgård, lagman.

Övriga ledamöter

Gunilla Paulsson, direktör och myndighetschef. 

Petra Bonderud, rådgivare på bankområdet.

Kurt Pettersson, fastighetsmäklare. 

Maria Nilsson, jurist.

Martin Bjerking, besiktningsman.

Ersättare

Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare.

Bengt Janson, fastighetsmäklare.

Lisa Borgström Åkesson, fastighetsekonom.

Lars Kyrkander, bankjurist.

Sofia Hellsing, jurist. 

3 februari

10 mars

14 april

12 maj

9 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

17 november

8 december

Nämndens beslut

Du vet väl att alla beslut från Disciplinnämnden finns publicerade här på webbplatsen? Du hittar dem i tjänsten "Sök beslut".

Sök beslut
Senast uppdaterad 2021-06-30