Om oss

FMI i korthet

  • Vi har ca 30 anställda. 

  • Vårt kontor ligger i Karlstad.

  • Vi leds av myndighetschefen Gunilla Paulsson. 

  • Ansvarig minister är Erik Slottner, civilminister på Finansdepartementet.

  • Inom FMI finns en disciplinnämnd som avgör ärenden om disciplinär påföljd. 

Senast uppdaterad 2022-11-15