Årsavgift för företag

Liksom mäklare ska även ett registrerat mäklarföretag betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Den ska vara betald senast 28 februari varje år för att undvika påminnelseavgift och eventuell disciplinpåföljd.

Den årliga avgiften börjar företaget att betala året efter att det fick sin registrering. Ett företag som ansökt i juli 2021 behöver till exempel inte betala årsavgiften förrän i februari 2022.

Rätt fakturaadress

Kom ihåg att meddela oss ändringar av företagets post- och fakturaadress så att fakturan kommer fram.

Rutinerna för fakturering, betalning och påminnelser är desamma som för mäklare. Läs därför gärna informationen som riktar sig till mäklare om du vill veta mer om årsavgiften.

Alla företag som fortfarande är registrerade 1 januari ett visst år ska betala hela årsavgiften för det året. Om ett företag upphör med sin verksamhet i slutet av ett år, måste det alltså begära avregistrering före årsskiftet för att inte behöva betala den årliga avgiften för nästa år. 

Senast uppdaterad 2021-12-01