Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Det här är FMI

Dataskydds­policy

För oss på FMI är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Det gäller både de uppgifter som du själv lämnar till oss och uppgifter som vi samlar in i samband med att vi handlägger ärenden.

Information om de behandlingar vi gör 

När du ansöker om registrering som fastighetsmäklare anger du namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress och uppgifter om din eventuella anställning. Du bifogar också bevis på din utbildning och praktik, din försäkring och att du inte har en förvaltare. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna handlägga din ansökan och för att kommunicera med dig under handläggningstiden. Du lämnar själv uppgifterna till oss.

Att personuppgifterna ska lämnas framgår av fastighetsmäklarförordningen. Det utgör alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för FMI:s myndighetsutövning. Din ansökan och personuppgifterna i den ska bevaras och vi kommer därför att spara dem i vårt diarium och arkiv.

Uppgifterna som du anger i samband med ansökan om registrering för vi även in i fastighetsmäklarregistret för vidare behandling. Du hittar mer information om detta under "Uppgifter om mäklare"

Uppgifter om alla mäklare finns samlade i FMI:s fastighetsmäklarregister. I registret finns de personuppgifter som du lämnade till oss vid din ansökan om registrering, eller de ändringar du meddelat oss sedan du blev registrerad. I registret finns också kopplingar till de eventuella ärenden vi handlägger som handlar om dig. Det kan till exempel vara tillsynsärenden, försäkringsärenden och andra kontroller. I dessa ärenden kan vi komma att begära in och behandla ytterligare personuppgifter om dig. Om ett tillsynsärende resulterar i en disciplinär påföljd antecknar vi detta i registret.

Vissa personuppgifter finns publicerade på FMI:s webbplats: ditt namn, tidpunkten för din senaste registrering, typ av registrering samt namn och adress för din firma eller arbetsgivare. Denna funktion kallas för ”Sök mäklare”. Eftersom funktionen är tillgänglig för allmänheten kan data därifrån sammanställas och användas av andra parter.

Den e-postadress du anger till FMI använder vi även för att skicka ut nyhetsbrev till dig. Läs mer under rubriken "Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev".

Vilka personuppgifter som ska finnas i fastighetsmäklarregistret framgår av fastighetsmäklarförordningen. Det utgör alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för FMI:s myndighetsutövning. Vi tar bort alla uppgifter i fastighetsmäklarregistret tio år efter att du har avregistrerat dig. På webbplatsen tar vi dock bort dem direkt efter din avregistrering. Uppgifter om tillsynsärenden och disciplinära påföljder tar vi bort ur registret efter fem år. De bevaras däremot i vårt diarium och i vårt arkiv.

När ett fastighetsmäklarföretag ansöker om registrering ska det i ansökan ange namn, personnummer och e-postadress för dig som ingår i företagets ledning (hit räknas styrelse, verkställande direktör eller den som på motsvarande sätt företräder företaget och ersättare för någon av dem) och för dig som har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna handlägga ansökan från mäklarföretaget. Att dessa personuppgifter ska lämnas framgår av fastighetsmäklarförordningen. Det utgör alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för FMI:s myndighetsutövning. Mäklarföretagets ansökan och personuppgifterna i den ska bevaras och vi kommer därför att spara dem i vårt diarium och arkiv.

Dina uppgifter kommer även att finnas i FMI:s fastighetsmäklarregister. Även vilka personuppgifter som ska finnas i fastighetsmäklarregistret framgår av fastighetsmäklarförordningen. Det utgör alltså också en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för FMI:s myndighetsutövning. Personuppgifter om dig som finns i fastighetsmäklarregistret ska tas bort när de inte längre behövs, men senast 10 år efter det att fastighetsmäklarföretaget avregistrerades.

Den e-postadress som anges för företaget använder vi även för att skicka ut nyhetsbrev till företaget. Läs mer under rubriken "Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev".

När du skickar in en jobbansökan använder du vårt e-rekryteringsverktyg. I verktyget anger du personuppgifter som exempelvis kontaktuppgifter, information om din utbildning och tidigare anställningar. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna genomföra vår rekrytering på ett bra sätt och för att kunna kommunicera med dig under tiden.

Hanteringen av ansökningshandlingar regleras i lagen. Vi behandlar därmed uppgifterna med stöd av s.k. rättslig förpliktelse. Din ansökan och personuppgifterna i den sparas i rekryteringsverktyget i två år. Ansökningshandlingarna för den som i slutändan får tjänsten kommer att bevaras i vårt diarium och arkiv.

När du skickar in en anmälan kan du välja att ange ditt namn, e-postadress och postadress. Anmälan kan också innehålla andra personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna handlägga din anmälan och för att kunna ge dig återkoppling om du så önskar.

FMI:s arbete med tillsyn regleras i lagen. Uppgifterna behandlas därmed med stöd av s.k. rättslig förpliktelse och för vår myndighetsutövning. Din anmälan och personuppgifterna i den ska bevaras och vi kommer därför att spara dem i vårt arkiv.

När du kontaktar oss skriftligen innebär det ofta att du förser oss med personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ofta finns också dokument bifogade som kan innehålla olika typer av personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor eller synpunkter. Skälet till att vi behandlar dem är alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för FMI:s myndighetsutövning.

Som myndighet finns det krav på att vi ska spara vissa inkomna skrivelser och det påverkar även hur vi behandlar dina personuppgifter. I normalfallet tar vi bort allmänna frågor och synpunkter, inklusive dina personuppgifter, efter ett år.

Vi använder kakor och skript för funktioner från externa leverantörer. Sådana funktioner kan vara statistik, säkerhet och utvärdering. Du kan läsa mer om webbplatsens valfria och nödvändiga funktioner på vår sida om kakor.

Om du loggar in på mina sidor loggar vi information om vem som loggat in, när och med vilken typ av e-legitimation. Vi loggar också ändringar av uppgifter och nedladdningar av dokument. Loggarna används för säkerhetsanalys och statistik. De gallras efter som mest 12 månader.

Vi skickar ut information till alla registrerade mäklare och mäklarföretag i form av ett digitalt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas till de e-postadresser som finns i fastighetsmäklarregistret.

För utskicken använder vi en extern leverantör. Leverantören får tillgång till e-postadresser enligt ovan. Leverantören har sitt säte och behandlar data inom Sverige. 

Vi rekommenderar att du fortsätter att ta emot våra nyhetsbrev så länge du eller ditt företag har en registrering. Du som inte längre vill ha våra nyhetsbrev hittar en länk för att sluta prenumerera i varje utskick.

Även andra personer kan anmäla sin e-postadress för att få nyhetsbrevet. Du behöver då använda leverantörens antirobotfunktion från Google. Leverantören kommer också att skicka ett mejl med en länk som du behöver klicka på. Leverantören kommer att få tillgång till den e-postadress du anger.

När du prenumererar på besluten från vår disciplinnämnd eller domar måste du ange ditt namn, din e-postadress och din faktureringsadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna hantera prenumerationen. Skälet till att vi behandlar dem är alltså att vi utför en uppgift av allmänt intresse. Din e-postadress sparas så länge prenumerationen pågår. Din faktureringsadress sparas i vårt arkiv.

Andra som kan få tillgång till dina personuppgifter

Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet. Många av de personuppgifter som vi behandlar ingår därför i allmänna handlingar. Vi kan därmed komma att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter skyddas dock av sekretess. Till exempel är uppgifterna om den som har skickat in en anmälan i de flesta fall sekretessbelagda. Du kan läsa mer om offentlighet och allmänna handlingar.

Vissa uppgifter ur fastighetsmäklarregistret finns publicerade på FMI:s webbplats. Du hittar uppgifterna på sidorna Sök mäklare och Sök mäklarföretag.

Personuppgifter delas också med de personuppgiftsbiträden som vi använder för vår myndighetsutövning och våra rättsliga förpliktelser.

Kontakta oss om personuppgifter

Fastighetsmäklarinspektionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar vi gör. Du är välkommen att kontakta oss enligt nedan om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig. Informationen skickar vi vanligtvis med post till din folkbokföringsadress. För att kunna ge dig information via andra kanaler behöver du kunna verifiera din identitet när du kontaktar oss.

Du kan även kontakta oss om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen. I de flesta fall är det dock lagkrav som styr vilka behandlingar vi är skyldiga att göra.

Fastighetsmäklarinspektionen, Box 5045, 650 05 Karlstad
Växel: 010-490 01 00. E-post: registrator@fmi.se

Via kontaktuppgifterna ovan kan du även be att få komma i kontakt med FMI:s dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 2024-04-20