Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om oss

Så granskas vi

Det finns statliga myndigheter som har i uppgift att granska andra myndigheter både rättsligt och ekonomiskt.

Justitieombudsmannen (JO)

JO kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet och att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt. Om du anser att du själv eller någon annan har blivit felbehandlad då vi handlagt ett ärende kan du klaga hos JO.

Läs mer på JO:s webbplats:

Justitiekanslern (JK)

JK är regeringens kontrollorgan och har till uppgift att granska att myndigheter följer gällande lagar och andra författningar och även i övrigt gör det de är skyldiga att göra. JK reglerar även skadeståndsanspråk från enskilda.

Läs mer på JK:s webbplats:

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Genom den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om vår redovisning är tillförlitlig, om räkenskaperna är rättvisande och om vi följer gällande föreskrifter.

Läs mer på Riksrevisionens webbplats:

Senast uppdaterad 2023-11-21