Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Lag och rätt

Upphävda föreskrifter

Här hittat du våra upphävda föreskrifter. Att föreskrifterna är upphävda innebär i princip att de inte längre gäller. Observera dock att upphävda föreskrifter i vissa fall kan gälla på grund av övergångsbestämmelser.

Registrering

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 1996:1, FMN 1996:1) om registrering som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 1997:1, FMN 1997:1) om registrering av fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2005:3, FMN 2005:1) om krav för registrering som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2008:8, FMN 2008:1) om krav för registrering som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2008:9, FMN 2008:2) om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2011:2, FMN 2011:1) om krav för registrering som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2011:3, FMN 2011:2 om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare). 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2012:4, FMN 2012:1) om krav för registrering som fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare (KAMFS 2013:3). 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare (KAMFS 2013:4)

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare (KAMFS 2021:1)

Penningtvätt

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2009:2, FMN 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (2013:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2016:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2019:1) 

Föreskrifter om ändring i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2020:1) 

Årlig avgift

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2008:10, FMN 2008:3) om den årliga registreringsavgiften. 

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (KAMFS 2011:4, FMN 2011:3) om den årliga registreringsavgiften. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:2) om den årliga avgiften. 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2020:4) om den årliga avgiften 

Senast uppdaterad 2023-11-22