Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Mäklarens ansvar och roll

Självinträde

Det kan vara svårt för en mäklare att se till säljarens intressen om mäklaren själv blir intresserad av att köpa den bostad som hen ska förmedla. Av denna anledning får inte en mäklare själv köpa den bostad som hen ska förmedla. Men det räcker inte att säga upp förmedlingsuppdraget för att få köpa bostaden.

En mäklare får inte köpa den bostad som hen ska förmedla, alltså hjälpa till att sälja.

En mäklare får inte heller köpa den bostad som hen har haft i uppdrag att förmedla. Åtminstone inte om det finns ett samband mellan det tidigare förmedlingsuppdraget och mäklarens köp.

Anledningen är att det då kan vara svårt för mäklaren att fullt ut ta tillvara säljarens intressen. Till exempel när det kommer till att sätta ett pris på bostaden.

Oftast finns det inte längre något samband mellan det tidigare förmedlingsuppdraget och mäklarens köp av bostaden om:

  • Det är någon annan som köper bostaden efter det att förmedlingsuppdraget har avslutats.

  • Om det går tillräckligt lång tid därefter (så kallat skäligt rådrum).

Hur lång tid måste ha gått efter att uppdraget har upphört?

Hur lång tid som måste ha gått efter att ett förmedlingsuppdrag har avslutats innan mäklaren själv kan köpa bostaden är svårt att säga. Det står inte i lagen och beror på hur omständigheterna är i just det fallet. Mindre än en månad har flera gånger ansetts vara för kort tid. Även en och en halv månad har ansetts vara för kort tid.

Mäklaren ska alltså ge säljaren tillräcklig tid innan mäklaren själv köper bostaden. Anledningen är att säljaren ska få tid att anlita en annan mäklare. Mäklaren ska därefter ges möjlighet att, på lika villkor, köpa bostaden i konkurrens med andra intresserade köpare.

Välja att tacka nej

Om en mäklare blir kontaktad av en säljare och själv blir intresserad av att köpa bostaden, kan mäklaren såklart hålla tillbaka sitt köpintresse eller helt enkelt tacka nej till uppdraget. Mäklaren ska i det senare fallet genast berätta anledningen till att hen inte vill ta sig an uppdraget. Annars finns det en risk att mäklaren får reda på saker kring försäljningen som hen skulle kunna utnyttja. Även i den här situationen måste det gå en viss tid efter att mäklaren har tackat nej till uppdraget innan hen börjar diskutera ett eget köp av bostaden med säljaren.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

6 § En fastighetsmäklare får inte köpa en fastighet i anslutning till ett uppdrag att förmedla den. Om fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, får inte heller mäklarföretaget köpa fastigheten i anslutning till förmedlingsuppdraget.

Vanliga frågor om självinträde

  • Som säljare finns det ingenting som hindrar att du säljer din bostad till den mäklare som ska förmedla din bostad. Du ska dock vara medveten om att det finns en risk för att mäklaren i en sådan situation inte på ett tillfredsställande sätt tar tillvara dina intressen. Du kanske inte heller får den sakkunniga hjälp med förmedlingen som du behöver. Bättre i så fall är att uppmärksamma mäklaren på att hen kanske agerar i strid med god fastighetsmäklarsed om hen köper bostaden, och anlita en annan mäklare.

Senast uppdaterad 2023-03-20