Statistik: Anmälan företag

Antal anmälningar mot företag som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och december 2022 fick FMI in 14 anmälningar mot mäklarföretag.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Antal
Allmänna skyldigheter 7
Övrigt 7
Penningtvätt - Utbildning 1
Skulder eller brottslighet 1

Län Antal %
Gävleborg 1 7%
Skåne 2 14%
Stockholm 3 21%
Uppsala 1 7%
Västra Götaland 7 50%
Totalt 14 100%