Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nyheter

2024

2024-06-18

Med anledning av att FMI:s disciplinnämnd prövat ett antal ärenden med kopplingar till skrivuppdrag och penningtvättskontroller på senare tid vill vi...

2024-06-18

FMI har beslutat att återkalla registreringen för en mäklare som i ett förmedlingsuppdrag avseende en bostadsrätt tog emot hela köpeskillingen på sitt...

2024-06-17

FMI har prövat två ärenden mot företag som på olika sätt har gällt mäklarföretagets skyldighet att verka för att mäklaren följer god...

2024-05-23

Nu kan registrerade mäklarföretag ändra sina uppgifter med hjälp av våra nya e-tjänster. När företaget byter kontaktuppgifter, ledning eller ägare,...

2024-04-19

Nyligen höll vi en digital presentation för alla landets lärosäten där blivande fastighetsmäklare fick information om oss och vårt arbete. Syftet var...

2024-04-03

Ett fastighetsmäklarföretag varnas av FMI:s disciplinnämnd och åläggs samtidigt att betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för allvarliga...

2024-03-28

Regeringen har remitterat redovisningen av uppdraget att utreda en eventuell sammanslagning av FMI och Konsumentverket. Nu ges ett sextiotal instanser...

2024-03-07

Regeringen har gett FMI i uppdrag att redovisa den genomsnittliga kostnaden för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och...

2024-03-07

En mäklare som genomfört två skrivuppdrag för samma objekt kontaktades efter det andra uppdraget av säkerhetschefen på en bank som efterfrågade en...

2024-03-07

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar inte prövningstillstånd i två omskrivna beslut där FMI återkallat registreringen för mäklarna. I ett av...